Безплатни християнски книги

Тези безплатни книги са простички, задълбочени, практични и живото-променящи. Прочетете всички книги от нашата безплатна поредица от християнска литература, налични във формат eBook или на хартиен носител.

Достъпни в електронен формат или хартиено копие

Нашите книги

Основни Елементи на Християнския Живот, Първи том

Основни Елементи на Християнския Живот, Първи том

Колко твърда е вашата основа?

Тази книга ще ви помогне да разберете Божия план за човека. Тя отключва четири ключови преживявания, които са от съществено значение както за новоповярвалите, така и за опитните християни, като им помага да придобият солидна основа за богат и пълен със смисъл християнски живот.

Основни Елементи на Християнския Живот, втори том

Основни Елементи на Християнския Живот, втори том

Как мога да направя връзката си с Господа по-дълбока?

Да прекарваме време с Господа сутринта прави нашата връзка с Него сладка и лична. Това време ще ни накара да напреднем в нашия християнски живот прогресивно и динамично. Като четете тази книга ще откриете колко лесно е да имаме такова време с Господа.

Всеобхватният Христос

Всеобхватният Христос

Търсите ли едно безгранично преживяване на Христос?

Трябва да видим безграничния Христос преди да можем да влезем в преживяването на "Всеобхватния Христос". Тази книга ще ви помогне да видите и да влезете. В това въведение на Второзаконие, вижте как прекрасната картина на добрата Ханаанска земя е картина на това кой е Христос за вярващите.

Божията Икономика

Божията Икономика

Защо Божията вечна цел е важна за мен?

Цялата Библия описва Божията вечна цел и как Той я осъществява. Изумителен е фактът, че Бог не желае да осъществи плана Си Сам. Той реши да включи човека в това. Като вярващи в Христос, всички ние сме част от Божия план. И така, как можем да участваме в този план? Прочетете тази книга, за да видите защо ние сме ключови в осъществяването на тази цел.

Основни Елементи на Християнския Живот, трети том

Основни Елементи на Християнския Живот, трети том

Съществува ли друго, освен това да живеем според правилното или неправилното?

Обществото ни учи да се държим според принципа на правилното и грешното, но какво казва Библията за това? Библията ни показва един по-висш принцип, според който можем да живеем: принципът на живота. Бог желае да живеем според този принцип за осъществяването на Неговия план.

Познанието на Живота

Познанието на Живота

Как да порасна в християнския живот?

За да растем в живота, трябва да знаем какво е животът, откъде идва и как да го придобием. Отговорите не се крият в подобряването на поведението, просто в увеличаването на знания или в дарбите или силата. Придобийте разбирането и водителството за растежа в живота.

Славната Църква

Славната Църква

По различен начин ли гледа Бог на църквата от нас?

Когато чуем думата „църква“, може дори да не осъзнаем, че нашата мисъл е изпълнена с човешки концепции. Тази книга ще обнови мислите ви, като ви покаже как Бог гледа на църквата. Библията ни показва четири забележителни образа, които ни показват Божията гледна точка по отношение на църквата. Не ограничавайте разбирането си. Каним ви да видите църквата по славен начин.


Сподели с приятели