निःशुल्क ख्रीष्टियान पुस्तकहरू

  • सरल
  • गहिरो
  • व्यवहारिक
  • जीवन–परिवर्तनमुखी

यी निःशुल्क पुस्तकहरू गहिरो, सरल, व्यवहारिक र जीवन–परिवर्तनमुलक छन् । हाम्रो निःशुल्क ख्रीष्टियान ऋृङ्खलामा सबै पुस्तकहरू पढ्नुहोस् र परमेश्वरको आफ्नो खोजमा ज्यादा सहायता प्राप्त गर्नुहोस् ।

उच्च–गुणस्तर ख्रीष्टियान पुस्तकहरूको यो निःशुल्क उपहार रुचाउनुहोस् ।

About Our Printed Book Series

A 3-part sequential series of 7 books.

तपाईंको मानव जीवनको अर्थ पत्ता लगाउनुहोस् ।

निःशुल्क ख्रीष्टियान पुस्तक - ख्रीष्टियान जीवनका आधारभूत तत्वहरू, भाग एक

ख्रीष्टियान जीवनका आधारभूत तत्वहरू, भाग एक

वाचमेन नी र विटनेस लीले ख्रीष्टियान जीवन र कसरी तपाईंले यसलाई व्यवहारिक रूपमा जिउन सक्नुहुन्छ भनी पेश गर्दछ । अध्याय एक तपाईंको मानव जीवनको अर्थसित शुरू हुन्छ र तपाईंले आफ्नो दैनिक जीवनमा लागू गर्न सक्ने व्यवहारिक बुँदाहरूसित जारी रहन्छ । यो पुस्तकले प्रचुर र अर्थपूर्ण ख्रीष्टियान जीवनको निम्ति पक्का जग प्रदान गर्दछ ।

के तपाईंले बाइबलको तपाईंको पढाइ सुक्खा भेट्टाउनुहुन्छ ? परमेश्वरको वचनमार्फत आपूर्ति गरिने व्यवहारिक तरीकाहरू थाहा पाउनुहोस् ।

निःशुल्क ख्रीष्टियान पुस्तक - ख्रीष्टियान जीवनका आधारभूत तत्वहरू, भाग दुई

ख्रीष्टियान जीवनका आधारभूत तत्वहरू, भाग दुई

वाचमेन नी र विटनेस लीले स्वस्थ ख्रीष्टियान जीवन दिगो राख्नको निम्त तीन आधारभूत तत्वहरू प्रस्तुत गर्दछन्—प्रभुसित समय बिताउनु, सरल तरीकामा उहाँलाई सम्पर्क गर्नु, र उहाँमा गहिरो रूपमा बढ्नु । यी चाबीहरूले तपाईंलाई परमेश्वरको वचनमा पोषण भेट्टाउन, कुनै पनि समय वा कुनै पनि क्षण ख्रीष्टलाई सम्पर्क गर्न, र गहिरो, मीठो र गुप्त तरीकामा परमेश्वरलाई अनुभव गर्न सहायता पुरयाउनेछन् ।

के तपाईंले सम्पूर्ण प्रचुर ख्रीष्ट तपाईंद्वारा अनुभव गरिन सकिन्छ भनी महसुस गर्नुहुन्छ ?

निःशुल्क ख्रीष्टियान पुस्तक - सर्व–सम्मिलित ख्रीष्ट

सर्व–सम्मिलित ख्रीष्ट

विटनेस लीले व्यवस्था विवरणको पुस्तकमा चित्रण गरिएको असल भूमि ख्रीष्टको पूर्ण प्ररूप र तस्वीर हो भनी प्रकाश पार्दछ । जसरी भूमि खोज्न नसकिने प्रचुरताहरूले भरिपूर्ण छ, त्यसरी नै ख्रीष्ट हाम्रो लागि हुनुहुन्छ । यो पुस्तकले परमेश्वरका खोजीकर्ताहरूलाई परमेश्वरको अनन्त उद्देश्यको पूर्णताको निम्ति हामीलाई हरेक कुरा हुनुहुने ख्रीष्टको दैनिक अनुभवभित्र प्रवेश गर्न उत्साहित पार्दछ ।

परमेश्वरको कार्यप्रणाली मानिसभित्र प्रवेश गर्ने उहाँको हृदयको चाहनाको कार्यान्वयन गराइ हो ।

निःशुल्क ख्रीष्टियान पुस्तक - परमेश्वरको कार्यप्रणाली

परमेश्वरको कार्यप्रणाली

के तपाईंले परमेश्वरको चाहना, उहाँको योजना, र केन्द्रीय काम के हुन् भनी जान्नुहुन्छ ? तिनीहरू परमेश्वरको कार्यप्रणालीका भागहरू हुन् । यो प्रचुर पुस्तकमा, विटनेस लीले बाइबलको केन्द्रीय प्रकाश र कसरी हामीले उहाँको उन्नत योजनाको पूर्णताको निम्ति ख्रीष्टसित व्यवहारिक रूपमा सहकार्य गर्न सक्छौं भनी प्रकाश पार्दछ ।

कसरी ख्रीष्टियनीटि केवल सही र गलतको मापदण्डमा होइन, तर जीवनमा आधारित छ भनी थाहा पाउनुहोस् ।

निःशुल्क ख्रीष्टियान पुस्तक - ख्रीष्टियान जीवनका आधारभूत तत्वहरू, भाग तीन

ख्रीष्टियान जीवनका आधारभूत तत्वहरू, भाग तीन

वाचमेन नी र विटनेस लीले केवल सही र गलतको सिद्धान्तभन्दा बाहेक नै जिउनको लागि उच्च सिद्धान्त छ भनी प्रकाश पार्दछ । जब हामीले परमेश्वरको जीवनलाई हामीमा परिचालन हुने अनुमति दिँदछौं, यसले हामीलाई उचित जियाइभित्र ल्याउँदछ, जसले मण्डलीको निर्माणको निम्ति परमेश्वरसित सहकार्य गराइको परिणाम दिँदछ ।

परमेश्वर र उहाँको अधिकारलाई अभिव्यक्त गर्ने उचित ख्रीष्टियान जीवनको लागि गोप्य कुरा पत्ता लगाउनुहोस् ।

निःशुल्क ख्रीष्टियान पुस्तक - जीवनको ज्ञान

जीवनको ज्ञान

ख्रीष्टियानहरूझैं हामीले प्राप्त गरेको परमेश्वरको जीवनलाई हामीले जान्नैपर्छ । विटनेस लीले यो जीवनको हाम्रो अनुभवलाई गहिराइमा लान परमेश्वरको जीवनको विस्तृत अध्ययन प्रदान गर्दछ । यसले जीवनको मार्गलाई चमक दिँदछ र परमेश्वरलाई पूर्ण तरीकामा हाम्रो जीवन हुनको निम्ति जग प्रदान गर्दछ ।

कसरी मण्डलीले परमेश्वरको अनन्त उद्देश्य परिपूर्ण गर्न सक्छ ?

निःशुल्क ख्रीष्टियान पुस्तक - महिमामय मण्डली

महिमामय मण्डली

वाचमेन नीले मण्डलीलाई प्ररूपित गर्ने बाइबलबाटका चार अनुच्छेदहरूलाई विचारविमर्श गर्दछ । यी प्रचुर प्रतिनिधिहरूमार्फत, हामीले कसरी परमेश्वरले मण्डलीलाई स्वर्गीय परिप्रेक्षबाट दृष्टिगत गर्नुहुन्छ र कसरी मण्डलीसित परमेश्वरको अनन्त उद्देश्य परिपूर्ण गर्ने उच्च बोलावट छ भनी देख्दछौं ।

About the Authors

हाम्रा वितरित पुस्तकहरूका लेखकहरू वाचमेन नी र विटनेस ली हुन् । यहाँ वाचमेन नी र विटनेस लीका सेवकाइबारे अझ बढी पढ्नुहोस् ।


अरूहरूसित शेयर गर्नुहोस्