हाम्रो पुस्तकहरूमा तपाईले चासो लिनु भएकोमा धन्यवाद। कोरोना भाइरसको (COVID-१९) महामारीको कारण, हामीसँग यस समयमा डाउनलोडका लागि मात्र ईबुकहरू उपलब्ध छन्, किनकि हामीले पत्रचार पुस्तकहरू निलम्बन गर्नुपर्‍यो। यदि तपाईं eBooks डाउनलोड गर्नुहुन्छ तर अझै मुद्रित पुस्तकहरू प्राप्त गर्न चाहानुहुन्छ भने, जब हामीले फेरी मेल गर्छौं, वा यदि तपाईं प्रिन्ट गरिएको पुस्तकहरू उपलब्ध नभएसम्म अर्डर गर्न पर्खनुभयो भने, कृपया केही महिनामा हाम्रो वेबसाइटमा फेरि जाँच गर्नुहोस्।

महिमामय मण्डली

वाचमेन नीद्वाराको

समूह तीन, तेस्रो पुस्तक, १६२ पृष्ठहरू

निःशुल्क ख्रीष्टियान पुस्तक - महिमामय मण्डली निःशुल्क ख्रीष्टियान पुस्तक - महिमामय मण्डली

वाचमेन नीले मण्डलीलाई प्ररूपित गर्ने बाइबलबाटका चार अनुच्छेदहरूलाई विचारविमर्श गर्दछ । यी प्रचुर प्रतिनिधिहरूमार्फत, हामीले कसरी परमेश्वरले मण्डलीलाई स्वर्गीय परिप्रेक्षबाट दृष्टिगत गर्नुहुन्छ र कसरी मण्डलीसित परमेश्वरको अनन्त उद्देश्य परिपूर्ण गर्ने उच्च बोलावट छ भनी देख्दछौं ।

  • कसरी मण्डलीले परमेश्वरको अनन्त उद्देश्य परिपूर्ण गर्न सक्छ ?
  • मण्डलीको उच्च बोलावट के हो ?
  • परमेश्वरको अपरिवर्तनीय योजना र उहाँको विश्रामबारे थाह गर्नुहोस् ।
  • परमेश्वरले कसरी मण्डलीलाई ख्रीष्टको महिमामय समकक्षीझैं दृष्टिगत गर्नुहुन्छ हेर्नुहोस्— प्रकाशको पुस्तकद्वारा कसरी विजेता हुने भनी थाह गर्नुहोस् ।

पछाडीको आवरण

“परमेश्वरले मण्डली, छुटकारा गरिएका विश्वासीहरूलाई स्वर्गीय परिप्रेक्षबाट हेर्नुहुन्छ । उनलाई पाप र पापहरूको शक्तिद्वारा पराजित गरिएझैं देख्नुभन्दा धेरै टाढा, परमेश्वरले मण्डलीलाई ख्रीष्टको महिमामय समकक्षीझैं हेर्नुहुन्छ । महिमामय मण्डलीमा वाचमेन नीले बाइबलमा भएका मण्डलीका चार महत्वपूर्ण प्रतिनिधिहरूको बारेमा विचारविमर्श गर्दछः उत्पत्ति २ मा भएकी हव्वा, एफिसी ५ मा भएकी पत्नी, प्रकाश १२ मा भएकी स्त्री, र प्रकाश २१ र २२ मा भएकी दुलही । प्रत्येक घटनामा, उनले परमेश्वरको अनन्त उद्देश्य परिपूर्ण गर्नको लागि हुने मण्डलीको उच्च बोलावटलाई प्रस्तुत गर्दछ । हालै पत्ता लगाइएका हस्तलिखित नोटहरूले महिमामय मण्डलीको यो नयाँ र ताजा अनुवादलाई सम्पूरण गर्दछन्, जुनले यसलाई १९३९ को शरद् ऋतुदेखि १९४२ को शरद् ऋतुसम्म वाचमेन नीद्वारा दिइएका सन्देशहरूको सर्वाधिक पूर्ण अभिलेख बनाउँदछ ।”

विषयसूचि

  1. परमेश्वरको योजना र परमेश्वरको विश्राम
  2. हव्वाको प्ररूप
  3. ख्रीष्टको शरीर र ख्रीष्टको दुलही
  4. “अनि उनीले...मानिस–बालक जन्माईन्”
  5. पवित्र शहर, नयाँ यरूशलेम
  6. परिशिष्टः विजेताहरू र परमेश्वरका युगीय चलाइहरू

निःशुल्क ख्रीष्टियान पुस्तक ऋृङ्खला

जीवनको ज्ञान

अरूहरूसित शेयर गर्नुहोस्