คริสตจักรที่มีสง่าราศี

โดย วอทช์แมน นี

ชุดที่ 3 เล่ม 3, 157 หน้า

หนังสือคริสเตียนแจกฟรี - คริสตจักรที่มีสง่าราศี หนังสือคริสเตียนแจกฟรี - คริสตจักรที่มีสง่าราศี

วอท์ชแมน นีได้พิจารณาถึงข้อความ 4 ประการจากพระคัมภีร์ซึ่งเป็นแบบเล็งถึงคริสตจักร. จากตัวแทนที่อุดมสมบูรณ์นี้ เราได้เห็นว่าพระเจ้าทรงมองคริสตจักรจากมุมมองฝ่ายสวรรค์อย่างไรและคริสตจักรมีการทรงเรียกอันสูงส่งเพื่อทำให้พระประสงค์ที่นิรันดร์ของพระเจ้าสำเร็จเป็นจริงได้อย่างไร.

  • คริสตจักรจะทำให้พระประสงค์ที่นิรันดร์ของพระเจ้าสำเร็จเป็นจริงได้อย่างไร?
  • การทรงเรียกที่สูงส่งของคริสตจักรคืออะไร?
  • เรียนรู้เกี่ยวกับโครงการที่ไม่เปลี่ยนแปลงของพระเจ้าและการพักสงบของพระองค์.
  • ดูว่าพระเจ้าทรงมองคริสตจักรในฐานะที่เป็นคู่ครองอันสง่าราศีของพระคริสต์อย่างไร - เรียนรู้ในการเป็นผู้มีชัยชนะผ่านหนังสือวิวรณ์

ปกหลัง

พระเจ้าทรงมองคริสตจักรซึ่งก็คือเหล่าผู้เชื่อที่ได้รับการไถ่ด้วยมุมมองฝ่ายสวรรค์. พระองค์ไม่ทรงเห็นว่าคริสตจักรได้พ่ายแพ้แก่ฤทธิ์อำนาจแห่งความบาป แต่ทรงเห็นว่าคริสตจักรเป็นคู่ครองที่มีชัยชนะและมีสง่าราศีของพระคริสต์. ในหนังสือ "คริสตจักรที่มีสง่าราศี" วอท์ชแมน นี ได้กล่าวถึงบุคคลสี่คนซึ่งเป็นตัวแทนที่สำคัญของคริสตจักรในพระคัมภีร์ ซึ่งได้แก่ เอวาในเยเนซิศบทที่ 2,  ภรรยาในเอเฟโซบทที่ 5, ผู้หญิงในวิวรณ์บทที่ 12, และเจ้าสาวในวิวรณ์บทที่ 21 และ 22. ในแต่ละกรณี ท่านได้กล่าวถึงการทรงเรียกอันสูงส่งที่คริสตจักรได้รับมาเพื่อจะทำให้พระประสงค์ที่นิรันดร์ของพระเจ้าสำเร็จลุล่วง. ภาคผนวกของ "คริสตจักรที่มีสง่าราศี" ฉบับแปลใหม่นี้ รวบรวมมาจากบันทึกที่เขียนไว้ด้วยลายมือซึ่งถูกค้นพบเมื่อไม่นานมานี้ จึงทำให้ข่าวสารที่ วอท์ชแมน นีได้พูดไว้ตั้งแต่ฤดูใบไม้ร่วงปี 1939 ถึงฤดูใบไม้ร่วงปี 1942 ได้ถูกบันทึกไว้ในหนังสือเล่มนี้อย่างครบถ้วน.

สารบัญ

  1. โครงการของพระเจ้าและการพักสงบของพระเจ้า
  2. แบบเล็งของเอวา
  3. พระกายของพระคริสต์และเจ้าสาวของพระคริสต์
  4. "ผู้หญิงนั้นก็คลอดบุตรชายผู้หนึ่ง"
  5. เมืองบริสุทธิ์ กรุงเยรูซาเล็มใหม่
  6. ภาคผนวก: เหล่าผู้มีชัยชนะและการเคลื่อนไหวแห่งยุคสมัยของพระเจ้า

ชุดหนังสือคริสเตียนแจกฟรี

ทำความรู้จักกับชีวิต

แบ่งปันให้ผู้อื่น