Slavná církev

Od Watchmana Nee

Slavná církev

Chci stáhnout e-knihu

Stáhněte si zdarma Vaše e-knihy

"Bůh pohlíží na církev, vykoupené věřící, z nebeské perspektivy. Vůbec ji nevidí jako přemoženou mocí hříchu ani jednotlivými hříchy, ale vidí ji jako vítězný a slavný Kristův protějšek. V knize Slavná církev se Watchman Nee věnuje čtyřem významným biblickým obrazům církve: Evě v 1. knize Mojžíšově, manželce v listu Efezským 5, ženě ve Zjevení 12 a Nevěstě ve Zjevení 21 a 22. Na každém z těchto příkladů ukazuje vznešené poslání církve, kterým je plnit věčný Boží záměr. Tento nový a svěží překlad Slavné církve je doplněn nedávno objevenými rukopisnými poznámkami, které z této knihy činí nejucelenější záznam kázání přednesených Watchmanem Nee od podzimu 1939 do podzimu 1942."

Slavná církev

Chci se dostat tištěnou knihu

Získejte zdarma tištěné knihy

Sdílejte s druhými