Slavná církev

Od Watchmana Nee

Sada 3, třetí kniha, 146 stran.

Křesťanská kniha zdarma - Slavná církev Křesťanská kniha zdarma - Slavná církev

Watchman Nee popisuje 4 pasáže z Bible, které znázorňují církev. Prostřednictvím těchto bohatých znázornění, vidíme, jak Bůh vidí církev z nebeského pohledu a jaké má církev vysoké povolání naplnit Boží věčný záměr.

  • Jak může církev naplnit Boží věčný záměr?
  • Co je vysoké povolání církve?
  • Naučte se, o Božím nezměnitelném plánu a Jeho odpočinku.
  • Podívejte se, jak Bůh pohlíží na církev jako slavný protějšek Krista. - Naučte se, jak být vítězem skrze toto zjevení

Zadní obal

"Bůh pohlíží na církev, vykoupené věřící, z nebeské perspektivy. Vůbec ji nevidí jako přemoženou mocí hříchu ani jednotlivými hříchy, ale vidí ji jako vítězný a slavný Kristův protějšek. V knize Slavná církev se Watchman Nee věnuje čtyřem významným biblickým obrazům církve: Evě v 1. knize Mojžíšově, manželce v listu Efezským 5, ženě ve Zjevení 12 a Nevěstě ve Zjevení 21 a 22. Na každém z těchto příkladů ukazuje vznešené poslání církve, kterým je plnit věčný Boží záměr. Tento nový a svěží překlad Slavné církve je doplněn nedávno objevenými rukopisnými poznámkami, které z této knihy činí nejucelenější záznam kázání přednesených Watchmanem Nee od podzimu 1939 do podzimu 1942."

Obsah

  1. Boží plán a Boží odpočinek
  2. Eva jako předobraz církve
  3. Kristovo tělo a Kristova nevěsta
  4. "A porodila syny-muže"
  5. Svaté město - Nový Jeruzalém
  6. Dodatek - Vítězové a Boží dispenzační kroky

Série křesťanských knih zdarma

Poznání života

Sdílejte s druhými