Děkujeme za váš zájem o naše knihy. Z důvodu pandemie koronaviru (COVID-19) nyní poskytujeme ke stažení pouze elektronické knihy, museli jsme totiž pozastavit zasílání tištěných knih. Pokud si stáhnete elektronické knihy, ale stále byste ještě chtěli dostat tištěné knihy až je budeme moci znovu zasílat nebo chcete počkat s objednávkou až budou tyto tištěné knihy dostupné, tak prosíme zkontrolujte naší stránku za několik měsíců.

Slavná církev

Od Watchmana Nee

Sada 3, třetí kniha, 146 stran.

Křesťanská kniha zdarma - Slavná církev Křesťanská kniha zdarma - Slavná církev

Watchman Nee popisuje 4 pasáže z Bible, které znázorňují církev. Prostřednictvím těchto bohatých znázornění, vidíme, jak Bůh vidí církev z nebeského pohledu a jaké má církev vysoké povolání naplnit Boží věčný záměr.

  • Jak může církev naplnit Boží věčný záměr?
  • Co je vysoké povolání církve?
  • Naučte se, o Božím nezměnitelném plánu a Jeho odpočinku.
  • Podívejte se, jak Bůh pohlíží na církev jako slavný protějšek Krista. - Naučte se, jak být vítězem skrze toto zjevení

Zadní obal

"Bůh pohlíží na církev, vykoupené věřící, z nebeské perspektivy. Vůbec ji nevidí jako přemoženou mocí hříchu ani jednotlivými hříchy, ale vidí ji jako vítězný a slavný Kristův protějšek. V knize Slavná církev se Watchman Nee věnuje čtyřem významným biblickým obrazům církve: Evě v 1. knize Mojžíšově, manželce v listu Efezským 5, ženě ve Zjevení 12 a Nevěstě ve Zjevení 21 a 22. Na každém z těchto příkladů ukazuje vznešené poslání církve, kterým je plnit věčný Boží záměr. Tento nový a svěží překlad Slavné církve je doplněn nedávno objevenými rukopisnými poznámkami, které z této knihy činí nejucelenější záznam kázání přednesených Watchmanem Nee od podzimu 1939 do podzimu 1942."

Obsah

  1. Boží plán a Boží odpočinek
  2. Eva jako předobraz církve
  3. Kristovo tělo a Kristova nevěsta
  4. "A porodila syny-muže"
  5. Svaté město - Nový Jeruzalém
  6. Dodatek - Vítězové a Boží dispenzační kroky

Série křesťanských knih zdarma

Poznání života

Sdílejte s druhými