Hvala vam na interesu za naše knjige. Zbog pandemije coronavirusa (COVID-19), u ovom trenutku imamo dostupne samo knjige u elektronskom formatu (PDF) za preuzimanje, jer smo morali obustaviti slanje štampanih knjiga putem klasične pošte. Ako preuzmete elektronske knjige, ali i dalje želite primiti štampane knjige kada ćemo moći da ih ponovno šaljemo poštom, ili ukoliko želite čekati da naručite (poručite) dok štampane knjige postanu dostupne, molimo vas, ponovno provjerite našu web stranicu za nekoliko mjeseci.

Slavna Crkva

od Watchmana Nee-a

Treći set, treća knjiga, 147 stranica.

Besplatna kršćanska knjiga - Slavna Crkva
Besplatna kršćanska knjiga - Slavna Crkva
Besplatna kršćanska knjiga - Slavna Crkva
Besplatna kršćanska knjiga - Slavna Crkva
  • Kako Crkva može ispuniti Božji vječni naum?
  • Što je uzvišeni poziv Crkve?
  • Saznajte o Božjem nepromjenjivom planu i Njegovom počinku.
  • Vidite kako Bog gleda na Crkvu kao slavno Kristovo upotpunjenje. Saznajte kako biti pobjednik kroz otkrivenje

Watchman Nee razmatra četiri odjeljka iz Biblije koja slikovito prikazuju Crkvu. Kroz ove bogate slikovite prikaze, vidimo kako Bog gleda na Crkvu iz nebeske perspektive i kako Crkva ima uzvišeni poziv da ispuni Božji vječni naum.

Poleđina knjige

"Bog gleda na Crkvu, otkupljene vjernike, iz nebeske perspektive. Daleko od toga da je vidi kao poraženu snagom grijeha kao naravi i grijeha kao izvanjskih čina. Bog gleda na Crkvu kao slavno Kristovo upotpunjenje. U Slavnoj Crkvi, Watchman Nee razmatra četiri značajne predstavnice Crkve u Bibliji: Evu u Postanku 2, ženu u Efežanima 5, ženu u Otkrivenju 12 i zaručnicu [grčki: nevjestu] u Otkrivenju 21 i 22. U svakom primjeru, on prikazuje uzvišeni poziv Crkve da ispuni Božji vječni naum. Nedavno otkrivene, rukom pisane bilješke, nadopunjuju ovaj novi i svježi prijevod Slavne Crkve, čineći ga najpotpunijim zapisom poruka koje je dao Watchman Nee od kraja 1939. do kraja 1942. godine."

Sadržaj

  1. Božji plan i Božji počinak
  2. Eva kao predstavnica
  3. Tijelo Kristovo i Kristova nevjesta
  4. "I ona rodi sina…muškarca"
  5. Sveti grad, Novi Jeruzalem
  6. Dodatak: Pobjednici i Božji dispenzacijski koraci

Besplatan komplet kršćanskih knjiga

Spoznaja života

Podijelite s drugima