Görkemli Kilise

By Watchman Nee

Üçüncü set, üçüncü kitap, 155 sayfa.

Ücretsiz Hristiyan Kitabı - Görkemli Kilise Ücretsiz Hristiyan Kitabı - Görkemli Kilise

Watchman Nee Kutsal Kitap'tan kiliseyi simgeleyen 4 metni anlatır. Bu zengin simgeler aracılığıyla Tanrı'nın göksel bakış açısından kiliseyi bakışını ve Tanrı'nın ebedi amacını yerine getirmek için kilisenin yüksek bir çağrı var olduğunu görüyoruz.

  • Kilise Tanrı'nın ebedi amacını nasıl tamamlayabilir?
  • Kilisenin yüksek çağrı nedir?
  • Tanrı'nın değişmez planı ve O'nun huzuru hakkında öğrenin.
  • Tanrı'nın Mesih'in görkemli tam benzeri olan kiliseye nasıl bakmasını görün - Vahiy yoluyla nasıl bir galip gelen olmayı öğrenin.

Arka Kapak

"Tanrı ilahi bakımdan kiliseyi yani kefaret verilmiş inanlıları görür. Tanrı, kilisenin günahları ve günahın gücü tarafından yenilgisini görmeyerek, kiliseyi Mesih’in görkemli eşi olarak görür. Görkemli Kilise’de Watchman Nee Kutsal Kitap’taki kilisenin dört önemli temsil edilişini yani Yaratılış 2. bölümdeki Havva’yı, Efesliler 5. bölümdeki eşini, Vahiy 12. bölümdeki kadını ve Vahiy 21. ve 22. bölümlerdeki gelini tartışarak her konuda Tanrı’nın ebedi amacının tamamlanması için kilisenin yüce çağrısını gösterir. Yakın zamanda bulunan elle yazılmış notlar Görkemli Kilise’nin bu yeni çevirisini tamamlayarak 1939 sonbaharından 1942 sonbaharına kadar Watchman Nee tarafından verilmiş vaazların tam kaydını yapar."

Içindekiler

  1. Tanrı’nın Planı ve Tanrı’nın Dinlenmesi
  2. Havva’nın Simgesi
  3. Mesih’in Bedeni ve Mesih’in Gelini
  4. “Ve kadın… bir erkek çocuk doğurdu.”
  5. Kutsal Kent, Yeni Yeruşalim
  6. Ek : Galipler ve Tanrı’nın Dönemsel Hareketleri

Ücretsiz Hristiyan Kitabının Dizisi

Yaşam Bilgisi

Başkaları ile paylaşmak