Den herlige menigheten

Av Watchman Nee

Sett 3, tredje bok, 157 sider.

Gratis kristen bok - Den herlige menigheten Gratis kristen bok - Den herlige menigheten

Watchman Nee drøfter 4 avsnitt i Bibelen som alle er forbilder på menigheten. Gjennom disse rike fremstillingene ser vi hvordan Gud ser på menigheten fra det himmelske perspektivet og hvordan menigheten har et høyt kall for å oppfylle Guds evige hensikt.

  • Hvordan kan menigheten oppfylle Guds evige hensikt?
  • Hva er menighetens høye kall?
  • Lær om Guds uforanderlige plan og Hans hvile.
  • Se hvordan Gud ser på menigheten som Kristi herlige make. - Lær hvordan vi kan bli en overvinner gjennom åpenbaring

Baksideomslag

"Gud ser menigheten, alle de gjenløste troende, fra en himmelsk synsvinkel. Snarere enn å se henne som beseiret av syndens makt og synder, er menigheten i Hans øyne Kirsti herlige og seirende make. I Den herlige menigheten drøfter Watcheman Nee fire betydningsfulle kvinner i Bibelen som alle representerer menigheten: Eva i 1 Mosebok 2, hustruen i Efeserbrevet 5, kvinnen i Åpenbaringsboken 12 og bruden i Åpenbaringsboken 21 og 22. I hvert tilfelle presenterer han menighetens høye kall om å oppfylle Guds evige hensikt. Håndskrevne notater som nylig er blitt oppdaget er tilført denne nye og friske oversettelsen av Den Herlige Menigheten, noe som gjør den til en komplett nedtegnelse av budskapene Watchman Nee gav fra høsten 1939 til høsten 1942."

Innholdsfortegnelse

  1. Guds plan og Guds hvile
  2. Eva - et forbilde på menigheten
  3. Kristi Kropp og Kristi brud
  4. "Og hun fødte ... et guttebarn"
  5. Den Hellige Stad, Det Nye Jerusalem
  6. Tillegg: Overvinnerne og Guds tidshusholdningshandlinger

Gratis kristen bokserie

Kunnskapen om liv

Del med andre