Kunnskapen om liv

Av Witness Lee

Sett 3, andre bok, 220 sider.

Gratis kristen bok - Kunnskapen om liv Gratis kristen bok - Kunnskapen om liv

Som kristne må vi kjenne det Guds liv i oss som vi har mottatt. Witness Lee gir et detaljert studie av Guds liv for å gjøre vår erfaring av dette livet dypere. Det opplyser livets sti og gir et grunnlag for at Gud kan bli vårt liv på en fullstendig måte.

 • Oppdag hemmeligheten med å leve et ordentlig kristent liv som uttrykker Gud og Hans autoritet!
 • Lær hva liv er og hva liv ikke er.
 • Bli utfridd fra sjelen og erfar åndelig dømmekraft.
 • Føler du deg tørr? Erfar vekst i liv, fornemmelse av liv og fellesskap i liv.

Baksideomslag

"Guds begjær og intensjon er å vinne et fullt, korporativt uttrykk i menneske, som bærer Hans bilde, manifesterer Hans herlighet og innehar Hans autoritet for å ta hånd om Hans fiende. Veldig få troende innser imidlertid at dette begjæret og denne intensjonen kun kan oppnås gjennom Guds eget liv. Enda færre har berørt temaet om å kjenne og erfare det guddommelige livet som har blitt gjort tilgjengelig for oss gjennom Kristi død og oppstandelse. I Kunnskapen om liv opplyser Witness Lee veiene som leder til liv. Han begynner med gjenfødelsen og går videre til å kjenne til og det å leve i samsvar med den indre fornemmelsen av liv. Kunnskapen om liv gir et utmerket grunnlag for den genuine erfaringen av Kristus og er en nyttig introduksjon til Witness Lees etterfølgende bok The Experience of Life (Erfaringen av liv)."

Innholdsfortegnelse

 1. Hva er liv?
 2. Hva er erfaringen av liv?
 3. Den første erfaringen av liv - gjenfødelsen
 4. Det som mottas ved gjenfødelsen
 5. Fornemmelsen av liv
 6. Fellesskap i liv
 7. Fornemmelsen av ånden og å kjenne ånden
 8. Forskjellen mellom ånd og sjel
 9. Tre liv og fire lover
 10. Livets lov
 11. Den innvendige kunnskapen
 12. Hva er vekst i liv
 13. Utstrømming av liv
 14. Lys og liv


Del med andre