Poznání života

Od Witnesse Lee

Poznání života

Chci stáhnout e-knihu

Stáhněte si zdarma Vaše e-knihy

"Boží touhou je získat plné, souhrnné vyjádření v člověku, který ponese Boží podobu, bude projevovat Boží slávu a disponovat Boží autoritou, aby mohl zvítězit nad nepřítelem Boha. Avšak velmi málo věřících si uvědomuje, že tato touha může být naplněna jedině skrze vlastní život Boha. Ještě méně věřících se božského života dotklo a zakusilo jej, jak nám to umožňuje Kristova smrt a vzkříšení. V knize Poznání života osvětluje Witness Lee stezku vedoucí k životu. Začíná znovuzrozením a pokračuje k poznání a žití podle vnitřního vnímání života. Kniha Poznání života je skvělým základem pro dosažení pravého prožitku Krista a užitečným úvodem k navazující knize Witnesse Lee Zkušenost života."

Poznání života

Chci se dostat tištěnou knihu

Získejte zdarma tištěné knihy

Sdílejte s druhými