Poznání života

Od Witnesse Lee

Sada 3, druhá kniha, 201 stran

Křesťanská kniha zdarma - Poznání života Křesťanská kniha zdarma - Poznání života

Jako křesťané musíme znát Boží život, který jsme obdrželi. Witness Lee poskytuje podrobnou studii o životě Božím, k prohloubení naší zkušenosti tohoto života. To osvětluje cestu života a poskytuje základ pro Boha, aby byl náš život plným způsobem.

 • Objevte tajemství jak žít řádný křesťanský život, který vyjadřuje Boha a Jeho autoritu!
 • Zjistěte, co je život a co život není.
 • Buďte vyvedeni z duše a zakoušejte duchovní rozlišování.
 • Cítite se zatuchlí? Zakoušejte růst života, smysl života a společenství života.

Zadní obal

"Boží touhou je získat plné, souhrnné vyjádření v člověku, který ponese Boží podobu, bude projevovat Boží slávu a disponovat Boží autoritou, aby mohl zvítězit nad nepřítelem Boha. Avšak velmi málo věřících si uvědomuje, že tato touha může být naplněna jedině skrze vlastní život Boha. Ještě méně věřících se božského života dotklo a zakusilo jej, jak nám to umožňuje Kristova smrt a vzkříšení. V knize Poznání života osvětluje Witness Lee stezku vedoucí k životu. Začíná znovuzrozením a pokračuje k poznání a žití podle vnitřního vnímání života. Kniha Poznání života je skvělým základem pro dosažení pravého prožitku Krista a užitečným úvodem k navazující knize Witnesse Lee Zkušenost života."

Obsah

 1. Co je život?
 2. Co je prožitek života?
 3. První prožitek života-znovuzrození
 4. Co znovuzrozením získáváme
 5. Vnímání života
 6. Společenství života
 7. Vnímání ducha a poznání ducha
 8. Rozdíl mezi duchem a duší
 9. Tři životy a čtyři zákony
 10. Zákon života
 11. Vnitřní poznání
 12. Co je růst v životě?
 13. Výpust života
 14. Světlo a život


Sdílejte s druhými