Pravidla ochrany soukromí

Tato pravidla ochrany soukromí upravují způsob, jakým Distributoři literatury Rhema užívají a chrání údaje, které jim poskytnete při používání této internetové stránky. Prosíme, mějte na paměti, že tato pravidla se mohou změnit - pravidelně kontrolujte tento oddíl pro případ, že byste s některými změnami nesouhlasili. Tato pravidla jsou účinná od 1. 1. 2006.

Jaké údaje shromažďujeme
Pro zlepšení možností užívání těchto stránek a pro zpracování objednávek bezplatné literatury je v některých případech nezbytné požádat Vás o poskytnutí následujících údajů - zvolený jazyk; jméno a adresa, včetně země; a platná emailová adresa.

Jak získané údaje chráníme
Rhema vyvíjí maximální snahu o to, aby Vámi poskytnuté údaje byly bezpečně chráněny. Proto byly připraveny a zavedeny fyzické, elektronické a řídící postupy, které zabezpečují informace, získané prostřednictvím internetu. Vaše osobní údaje nebudou za žádných okolností prodány, šířeny či zapůjčeny třetí straně, pokud to nevyžaduje relevantní právní předpis.

Jak s námi můžete komunikovat
Můžete požádat o přehled osobních údajů, které o Vás Rhema shromáždila. Dojdete-li k závěru, že tyto údaje jsou nesprávné či že byly získány bez Vašeho souhlasu, prosíme, kontaktujte nás za účelem nápravy. Pokud jste v minulosti poskytli Rhemě svoje osobní údaje při objednávání, můžete později požádat o jejich vymazání z našeho registru.

Jak používáme soubory cookies
Cookie je malý soubor, který internetové stránky mohou používat k zapamatování uživatelského nastavení pro danou stránku. Rhema používá cookies pouze k zapamatování jazyka, zvoleného uživatelem, a to pouze v případě, že o to uživatel sám výslovně požádá. Tento soubor cookie neobsahuje žádné údaje, které by identifikovaly konkrétního uživatele.

Na jaké případy se tato pravidla vztahují
Naše internetová stránka může obsahovat odkazy na jiné zajímavé stránky. Otevřete-li si takový odkaz, opouštíte tím naši stránku a tato pravidla ochrany soukromí se na Vás přestávají vztahovat. V zájmu Vaší bezpečnosti se doporučuje pečlivě si prostudovat pravidla ochrany soukromí na dotčené internetové stránce