Privātuma poltika

Šī privātuma politika nosaka, kā Rhema literatūras izplatītāji izmantos un aizsargās jebkuru informāciju, kuru Jūs sniedzat, lietojot šo interneta vietni. Ņemiet vērā, ka šī politika var mainīties, tādēļ pa laikam ieskatieties šajā lapā un pārbaudiet, vai visas šīs izmaiņas Jūs apmierina. Šī politika ir spēkā kopš 2011. gada 1. janvāra.

Kādu informāciju mēs vācam
Lai uzlabotu Jūsu iespēju izmantot šo interneta vietni un izpildīt Jūsu bezmaksas grāmatu pasūtījumus, var tikt vākta šāda informācija: vēlamā valoda, vārds un pasta adrese, valsts nosaukums un likumīga e-pasta adrese.

Kā mēs aizsargājam
Mēs apņemamies nodrošināt jūsu informācijas drošību. Mēs esam veikuši fiziskus, elektroniskus un organizatoriskus pasākumus, lai mūsu tiešsaistē saņemtā informācija būtu drošībā. Mēs Jūsu personīgo informāciju nekādā gadījumā nepārdosim, neizplatīsim un neiznomāsim trešām personām, izņemot gadījumus, kad to prasa attiecīgs likums.

Kā Jūs varat reaģēt
Jūs varat pieprasīt pie mums glabātās jūsu personīgās informācijas detaļas. Ja uzskatāt, ka kāda informācija ir nepareiza vai iesniegta bez Jūsu piekrišanas, lūdzu, sazinieties ar mums, lai problēmu novērstu. Ja esat agrāk iesniedzis informāciju par pasūtījumu, varat vēlāk lūgt, lai mēs Jūs izslēdzam no saviem reģistriem.

Kā mēs lietojam sīkdatnes
Sīkdatne ir maza datne, kuru serveris var lietot, lai atcerētos izvēles attiecībā uz kādu konkrētu vietni. Mēs izmantojam sīkdatnes tikai, lai reģistrētu jūsu valodas izvēli, un tikai tad, ja Jūs īpaši lūdzat atcerēties šo izvēli. Šajā sīkdatnē nebūs saglabāts nekas tāds, pēc kā varētu Jūs viennozīmīgi identiticēt.

Uz ko šī politika attiecas
Mūsu interneta vietnē var būt norādītas saites uz citām vietām, par kurām Jums varētu būt interese. Izvēloties šīs saites, Jūs uzreiz iziesit no šīs vietnes, un mūsu privātuma aizsardzības politika attiecībā uz jums vairs nebūs spēkā. Jums vajadzētu būt piesardzīgiem un iepazīties ar paziņojumu par privātuma aizsardzību vietnē, uz kuru pārejat.