Sekretesspolicy

Denna sekretesspolicy framlägger hur Rhema Literature Distributors kommer att använda och skydda all information som du tillhandahåller medan du använder den här hemsidan. Notera att denna policy kan förändras, så kontrollera denna sida då och då, för att försäkra dig om att du känner dig tillfreds med alla förändringar. Denna policy är giltig från och med 2011-01-01.

Det vi samlar in
För att förbättra din användning av denna hemsida och för att och kunna tillgodose kostnadsfria bokbeställningar, behöver vi samla in uppgifter om det språk du föredrar, namn och adress inklusive land och en giltig mejladress.

Hur skyddar vi
Vi gör vårt bästa för att tillförsäkra att din information är säker. Vi har implementerat fysiska, elektroniska och ledande procedurer för att säkra den information vi samlar in online. Vi kommer inte att sälja, distribuera eller leasa ut din personliga information till tredje part på något sätt om inte det krävs av tillämpliga lagar.

Hur du kan svara
Du kan kräva registerutdrag över personlig information som vi handhar om dig. Om du tror att någon information är oriktig eller insänd utan ditt medgivande, var vänlig och kontakta oss för att rätta till detta problem. Om du nyligen sänt in din information för att beställa, kan du senare när som helst begära att bli borttagen från vårt register.

Hur vi använder cookies
En cookie är en liten fil som hemsidan kan använda för att komma ihåg företräden om en särskild sida. Vi använder bara cookies för att registrera ditt språkval och bara om du specifikt begär att detta val ska kommas ihåg. Detta cookie kommer inte att lagra någonting som kan identifiera dig.

Var tillämpas denna policy
Vår hemsida kan innehålla länkar till andra sidor av intresse. Genom att välja dessa länkar, kommer du att i själva verket lämna denna hemsida och inte längre vara under vår sekretesspolicy. Du borde iaktta försiktighet och gå igenom de sekretessuppgifter tillämpliga för hemsidan i fråga.