Sekretesspolicy

Denna sekretesspolicy redogör hur Rhema Literature Distributors kommer att använda och skydda all information som du matar in när du använder deras hemsida. Notera att denna policy kan komma att ändras och därför ber vi dig återkomma hit för att just för att försäkra dig om att du finner ändringarna tillfredsställande. Denna policy är giltig från och med 2011-01-01.

Det vi samlar in
För att förbättra användarupplevelse av vår hemsida och för att och kunna skicka dig kostnadsfria böcker behöver vi samla in uppgifter om det språk du föredrar, ditt namn och din adress, land och en giltig mejladress.

Hur skyddar vi
Vi gör vårt yttersta för att säkerställa att dina personuppgifter bevaras säkra. Vi har implementerat fysiska, elektroniska och styrande procedurer för att skydda den information vi samlar in online. Vi kommer inte att sälja, distribuera eller låna ut dina personuppgifter till en tredje part på något sätt om det inte krävs av lokala lagar.

Hur du kan svara
Du kan kräva registerutdrag över dina personuppgifter vi har om dig. Om du tror att någon del av informationen är oriktig eller insänd utan ditt medgivande, var vänlig och kontakta oss för att rätta till det. Om du nyligen skickat in din beställning kan du vid ett senare tillfälle begära att bli borttagen ur vårt register.

Hur vi använder cookies
En cookie är en liten fil som hemsidan kan använda för att komma ihåg inställningar för en särskild sida. Vi använder bara cookies för att registrera ditt språkval och endast om du begär att detta val ska kommas ihåg. Denna cookie kommer inte att lagra någonting som kan identifiera just dig.

Var tillämpas denna policy
Vår hemsida kan innehålla länkar till andra sidor av intresse. Genom att klicka på dessa länkar kommer du att i själva verket lämna vår hemsida och inte längre vara under vår sekretesspolicy. Du borde iaktta försiktighet och gå igenom de sekretessuppgifter tillämpliga för den nya hemsidan i fråga.