Rhema är en ideell välgörenhetsorganisation som distribuerar gratis kristna böcker

Läs om vad vi gör som en ideell välgörenhet, historien bakom våra aktiviteter och hur du kan medverka

Rhemas litteraturdistributörer består av troende över hela jorden som är engagerade i ett enda uppdrag – att aktivt distribuera kristen litteratur av högsta kvalité. I över 40 länder och på mer än 10 språk distribuerar vi enligt en enkel princip – all vår litteratur ges bort helt gratis.

Vi ger bort de böcker som varit till störst hjälp för oss att förstå Bibeln och att känna och erfara Kristus i vårt dagliga liv. I synnerhet arbetar vi i nära samarbete med Living Stream Ministry för att distribuera ett antal nyckeltitlar av deras författare.

Vi är en ideell organisation vars distribution görs möjlig genom gåvor från troende och församlingar över hela världen. De har anförtrott oss medel till att vara en gratis och bred försörjningskanal till de som söker att känna Gud på ett djupt och tillfredsställande sätt.

Vår tro

Människor frågar oss ibland om vår tro, här är vår trosbekännelse. Att hålla sig till dessa trosföreställningar är inte ett krav för att ta emot våra böcker. Våra böcker är fritt tillgängliga för vem som helst med vilka som helst trosföreställningar.

Vi på Rhema håller fast vid den gemensamma tron vilken delas av alla troende, vars innehåll har presenterats en gång för alla i Nya testamentet. I synnerhet är denna gemensamma nytestamentliga tro sammansatt av följande saker som vi tror avseende Bibeln, Gud, Kristus, frälsning och evigheten:

 • Bibeln är den fullständiga gudomliga uppenbarelsen och varje ord är inspirerat av Gud genom den helige Ande.
 • Gud är unikt och evigt en, och ändå är han också evigt treenig som Fadern, Sonen och Anden, vilket innebär att dessa tre är distinkta men inte åtskilda.
 • Gud inkarnerades i Kristus för att vara en äkta och fullkomlig människa, Jesus var hans namn. Han blev korsfäst på korset, dog en ställföreträdande död för vår återlösning. På den tredje dagen uppstod han från de döda och upprestes med en förhärligad kropp. Han for upp till Guds högra sida och gjordes till allas Herre.
 • Människan har syndat och är syndfull och som sådan föll hon under Guds dom. Men genom Kristi ställföreträdande död öppnades vägen för människan att ta emot frälsning från synd och Guds dom. När helst någon människa omvänder sig till Gud och tror på Herren Jesus Kristus, mottar hon evig frälsning, syndernas förlåtelse, rättfärdiggörelse inför Gud och till och med frid med Gud. Med detta som grund mottar en frälst människa det gudomliga livet och den gudomliga naturen, vilket gör henne till ett Guds barn och till en lem i Kristi kropp i vilken alla troende växer och byggs upp tillsammans till mognad.
 • Kristus kommer tillbaka till jorden för att ta sina troende till sig själv. I evigheten kommer vi att bo med Gud i det nya Jerusalem, fulländningen av Guds frälsning för hans utvalda.

Rhemas mål är att gratis tillhandahålla en unik kollektion av kristna skrifter vilka vi tror kommer att maximera läsarnas förståelse och upplevelse av den nytestamentliga tron. De troende åtnjuter inte bara av en evig frälsning i Kristus genom hans återlösning, utan även en daglig frälsning i hans liv, vilket praktiskt kan förverkligas genom andlig mat från Bibeln. Detta är vår erfarenhet, vi hoppas att det även kommer att bli din.

Vår historia

Rhema Literature Distributors 30+ åriga historia

Sedan mitten av 1980-talet har Rhema arbetat med distribution av gratislitteratur. Vi började först distribuera Biblar och andliga böcker på ryska till länderna i före detta Sovjetunionen. Initialt skedde distributionen i huvudsak genom att varje beställning skickades med posten, men vi samarbetade också med andra grupper för att sprida sanningen från Guds Ord till många platser.

1999 kulminerade satsningen på massdistribution för det ryska språket genom ett nytt Nya testamente på ryska som innehåller omfattande fotnoter och studiematerial.

2001 började Rhema tänka på behovet av gratis andlig litteratur på andra språk och i andra länder, vilket resulterat i en gradvis utökning till att omfatta andra större områden på jorden. Som en första våg tillfördes ytterligare tio språk och ett standardset av böcker förbereddes för distribution.

2006 utarbetade Rhema planer för andra språkgrupper, vilka innefattar huvudspråken i Mellanöstern och Asien.

Under de senaste 20 åren har miljontals böcker med kristen litteratur sänts ut – helt gratis.

Medverka

Det finns tre sätt för dig att delta. Först genom din bön; för det andra, genom att donera; för det tredje, genom att delta i distributionen av gratislitteratur i ditt område.

Medverka genom att be

Många har uttryckt en önskan att få delta i distributionen i sitt närområde och över världen. Vi är väldigt glada för dessa förfrågningar och i denna sektion är vår förhoppning att informera dig om olika sätt på vilka du kan förena dig med oss. Vi har delat upp denna sektion i tre kategorier: Att delta genom bön, donationer och distribution.

Det första och mest viktiga sättet att delta är genom bön. Medan vi har distribuerat kostnadsfria böcker på olika språk och i olika länder har den specifika begäran om bön för människans frälsning som står att läsa i Första Timoteusbrevet kapitel 2 gjort intryck på oss.

Först av allt uppmanar jag till bön och åkallan, förbön och tacksägelse för alla människor, för kungar och alla i ledande ställning, så att vi kan föra ett lugnt och stilla liv på allt sätt gudfruktigt och värdigt. Sådant är rätt och behagar Gud, vår Frälsare, som vill att alla människor skall bli frälsta och komma till insikt om sanningen. 1 Tim 2:1-4

Här kan vi lägga märke till följande:

  • De mångfaldiga nivåerna av bön som omfattar bön, förbön och tacksägelse för alla människor.
  • Bön är riktad till ALLA människor och till och med kungar och styrande är inkluderade. När vi betraktar världssituationen idag, är detta mer än någonsin nyckeln till att Guds önskan ska bli uppfylld.
  • Guds önskan är tvåfaldig: att alla människor ska bli frälsta och att de ska komma fram till full kunskap om sanningen. Vårt deltagande i bön ska också reflektera denna önskan.
  • Denna bön är mycket specifik och målinriktad eftersom den även nämner behovet av ett tyst och stilla liv. I en sådan situation har Gud ett sätt att frälsa människor och att föra dem till den fulla kunskapen om sanningen.

  Vår egen erfarenhet har visat att när några av Guds folk under ett antal år deltar i sådan bön kommer alla dessa specifika punkter att ske. Vi hoppas verkligen att många kunde be på ett sådant sätt medan dessa böcker kostnadsfritt sprider den fulla kunskapen om sanningen.

  Medverka genom att donera

  Rhema är en ideell förening som grundades 1982 i Washington, i Amerikas Förenta Stater. Det finns en oberoende styrelse som styr Rhemas finanser.

  Alla donationer uppskattas och används för att distribuera Biblar och kristen litteratur och för understödjande aktiviteter som att ordna konferenser och seminarier för att hjälpa läsarna att förstå och erfara sanningarna som Bibeln innehåller.

  Din personliga information kommer inte att avslöjas för kommersiella syften eller delas med andra organisationer.

  Ge, och ni skall få. Ett gott mått, packat, skakat och rågat skall Gud ge er i famnen. Ty med det mått som ni mäter med skall det mätas upp åt er."
  Luk. 6:38

  De som fått en börda från Herren att skänka till Rhema kan sända sitt bidrag enligt följande:

  Skänk en gåva

  Medverka genom att vara volontär

  Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut.
  Matteus 28:19-20

  Men när den helige Ande kommer över er, skall ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns.
  Apostlagärningarna 1:8

  Kontakta oss gärna om du önskar delta i denna kostnadsfria distribution av litteratur till olika delar av jorden..

  Kontakta oss

  Våra gratis kristna böcker

  Våra böcker kan hjälpa dig bli bekant med Bibeln, lära dig om Kristus och förse praktisk hjälp för ditt kristna liv.

  Våra böcker kan hjälpa dig bli bekant med Bibeln, lära dig om Kristus och förse praktisk hjälp för ditt kristna liv. Den här serien innehåller 7 böcker i 3 set. Ämnena i den här serien utvecklas och är till underbar näring för alla.

  Tillgänglig som e-bok eller i tryckt pocket format


  Dela med dig till andra