Rhema är en ideell välgörenhetsorganisation som distribuerar gratis kristna böcker

Läs om vad vi gör som en ideell välgörenhet, historien bakom våra aktiviteter och hur du kan medverka


Rhemas litteraturdistributörer består av troende över hela jorden som är engagerade i ett enda uppdrag – att aktivt distribuera kristen litteratur av högsta kvalité. I över 40 länder och på mer än 10 språk distribuerar vi enligt en enkel princip – all vår litteratur ges bort helt gratis.

Vi ger bort de böcker som varit till störst hjälp för oss att förstå Bibeln och att känna och erfara Kristus i vårt dagliga liv. I synnerhet arbetar vi i nära samarbete med Living Stream Ministry för att distribuera ett antal nyckeltitlar av deras författare.

Vi är en ideell organisation vars distribution görs möjlig genom gåvor från troende och församlingar över hela världen. De har anförtrott oss medel till att vara en gratis och bred försörjningskanal till de som söker att känna Gud på ett djupt och tillfredsställande sätt.

Vår tro

Människor frågar oss ibland om vår tro, här är vår trosbekännelse. Att hålla sig till dessa trosföreställningar är inte ett krav för att ta emot våra böcker. Våra böcker är fritt tillgängliga för vem som helst med vilka som helst trosföreställningar.

Vi på Rhema håller fast vid den gemensamma tron vilken delas av alla troende, vars innehåll har presenterats en gång för alla i Nya testamentet. I synnerhet är denna gemensamma nytestamentliga tro sammansatt av följande saker som vi tror avseende Bibeln, Gud, Kristus, frälsning och evigheten:

  • Bibeln är den fullständiga gudomliga uppenbarelsen och varje ord är inspirerat av Gud genom den helige Ande.
  • Gud är unikt och evigt en, och ändå är han också evigt treenig som Fadern, Sonen och Anden, vilket innebär att dessa tre är distinkta men inte åtskilda.
  • Gud inkarnerades i Kristus för att vara en äkta och fullkomlig människa, Jesus var hans namn. Han blev korsfäst på korset, dog en ställföreträdande död för vår återlösning. På den tredje dagen uppstod han från de döda och upprestes med en förhärligad kropp. Han for upp till Guds högra sida och gjordes till allas Herre.
  • Människan har syndat och är syndfull och som sådan föll hon under Guds dom. Men genom Kristi ställföreträdande död öppnades vägen för människan att ta emot frälsning från synd och Guds dom. När helst någon människa omvänder sig till Gud och tror på Herren Jesus Kristus, mottar hon evig frälsning, syndernas förlåtelse, rättfärdiggörelse inför Gud och till och med frid med Gud. Med detta som grund mottar en frälst människa det gudomliga livet och den gudomliga naturen, vilket gör henne till ett Guds barn och till en lem i Kristi kropp i vilken alla troende växer och byggs upp tillsammans till mognad.
  • Kristus kommer tillbaka till jorden för att ta sina troende till sig själv. I evigheten kommer vi att bo med Gud i det nya Jerusalem, fulländningen av Guds frälsning för hans utvalda.

Rhemas mål är att gratis tillhandahålla en unik kollektion av kristna skrifter vilka vi tror kommer att maximera läsarnas förståelse och upplevelse av den nytestamentliga tron. De troende åtnjuter inte bara av en evig frälsning i Kristus genom hans återlösning, utan även en daglig frälsning i hans liv, vilket praktiskt kan förverkligas genom andlig mat från Bibeln. Detta är vår erfarenhet, vi hoppas att det även kommer att bli din.

Dela med dig till andra