Рема е Фондация с нестопанска цел, която разпространява безплатни християнски книги

Научете за Рема Разпространители на християнска литература, Фондация с нестопанска цел, за историята на нашите дейности и как можете да участвате.

Rhema Literature Distributors е група от вярващи по цялата земя, ангажирани с една единствена мисия - активно да разпространяват най-качествената християнска литература. В над 100 държави и повече от 40 езика ние разпространяваме по един простичък принцип - всичката ни литература се раздава напълно безплатно.

Разпространяваме книгите, които са ни помогнали най-много да разберем Библията и да познаваме и преживяваме Христос в нашето ежедневие. По-специално, ние работим в тясно сътрудничество с Living Stream ministry, за да разпространим редица ключови заглавия от техните автори.

Ние сме благотворителна организация с нестопанска цел, чието разпространение става възможно чрез дарения от вярващи и църкви от цял ​​свят. Те ни повериха средството, чрез което да бъдем един свободен и широк канал за снабдяване на всички, които се стремят да познаят Бога по дълбок и удовлетворяващ начин.

Нашата вяра

Понякога хората питат относно нашата вяра. Това е нашето изявление на вярата. Придържането към тези вярвания не е изискване за получаване на нашите книги. Нашите книги са свободно достъпни за всеки, независимо от неговите вярвания.

Ние от Рема държим на общата вяра, която споделят всички вярващи, чието съдържание е представено веднъж завинаги в Новия Завет. По-специално, тази обща новозаветна вяра се състои от следните въпроси по отношение на Библията, в които вярваме. Бог, Христос, спасението и вечността:

  • Библията е пълното божествено откровение и всяка дума е вдъхновена от Бог чрез Светия Дух.
  • Бог е уникален и вечно един, но въпреки това Той е вечно триединен като Отец, Син и Дух, като тези три личности са различни, но не са отделни.
  • Бог в Христос се въплъти, за да стане истински, съвършен човек на име Исус. Той беше разпнат на кръста, умирайки заместителна смърт за нашето изкупление. На третия ден Той се издигна от мъртвите, възкръсвайки с прославено тяло. Той се възнесе до дясната ръка на Бог и стана Господ на всички.
  • Човекът е съгрешил и е грешен и като такъв е попаднал под Божия съд. Но чрез Христовата заместителна смърт се отвори пътят за човека да получи спасение от греха и Божия съд. Винаги, когато някой се покае пред Бог и повярва в Господ Исус Христос, той получава вечно спасение, опрощение на греховете, оправдание пред Бога и дори мир с Бог. Въз основа на това, спасеният човек получава божествения живот и природа, което го прави Божие дете и член на Христовото Тяло, в което всички вярващи растат и са изградени заедно до зрялост.
  • Христос ще дойде отново на земята, за да приеме Своите вярващи при Себе Си. Във вечността ще живеем с Бог в Новия Йерусалим, завършекът на Божието спасение на Неговите избрани.

Нашата цел в Рема е да предоставим безплатно уникална колекция от християнски писания, които вярваме, че ще увеличат разбирането и преживяването на читателя на тази новозаветна вяра. Вярващите не само се наслаждават на вечно спасение в Христос чрез Неговото изкупление, но и на ежедневно спасение в живота Му, което на практика може да бъде осъществено чрез духовната храна от Библията. Това е нашето преживяване; надяваме се то да стане и ваше.

Нашата история

Повече от 30 години история на Рема Разпространители на литература

От средата на 80-те години Рема осъществява безплатно разпространение на литература. Първо започнахме да разпространяваме библии и духовни книги на руски език в страните от бившия Съветски Съюз. Основното ни средство за разпространение беше по пощата до всеки заявител, но също така си сътрудничихме и с други групи, за да разпространяваме истината на Божието Слово на много места.

През 1999 г. усилията на руски език завършиха с масовото разпространение на нов руски Нов завет, съдържащ обширни бележки под линия и учебни материали.

През 2001 г. Рима започна да обмисля необходимостта от безплатна духовна литература на други езици и страни, което води до постепенно разширяване, за да обхване и други основни райони на земята. Като първа вълна добавихме десет допълнителни езика и подготвихме стандартен комплект от книги за разпространение.

През 2006 г. Рема изготви план за следваща вълна от преведени езици, включително тези от решаващо значение за Близкия изток и Азия.

През последните 20 години са били разпространени милиони копия християнска литература - и всичко това безплатно.

Участвайте

Има три начина, по които можете да участвате: първо, чрез вашата молитва; второ, чрез дарения; трето, като участвате в безплатно разпространение на литература във вашия район.

Участвайте чрез молитва

Мнозина са изразили желание да участват в разпространението в техния район и по целия свят. Оценяваме тези заявки за повече информация и се надяваме да отговорим в този раздел с начините, по които можете да се присъедините към нас. Разделихме този раздел в три категории на участие: чрез молитва, дарения и разпространение.

Първият и най-важен начин за участие е чрез молитва. По време на разпространението на безплатни книги на различни езици и държави, бяхме впечатлени от конкретната молитва за спасение, открита в 2-ва глава Второ Тимотей .

Ето защо, първо, напътствам преди всичко да се отправят молби, молитви, искания и благодарения от името на всички хора; от името на кралете и всички, които са на власт, за да водим тих и спокоен живот в пълно благочестие и сериозност. Защото това е добро и угодно в очите на нашия Бог Спасител, Който желае всички хора да бъдат спасени и да стигнат до пълното познаване на истината. 1 Тим 2: 1-4

Тук можем да отбележим следното:

  • Множество нива на молитва, включително молби, ходатайства и благодарения от името на хората
  • Молитвата е насочена към ВСИЧКИ хора и дори царете и владетелите са включени. Докато разглеждаме световната ситуация днес, със сигурност повече от всякога това е ключово, за да може Божието желание да бъде изпълнено.
  • Божието желание е двуяко: всички хора да бъдат спасени и те да достигнат до пълното познание на истината. Участието ни в молитвата също трябва да отразява това желание.
  • Тази молитва е много специфична и целенасочена, защото дори споменава нуждата от тих и спокоен живот. В такава ситуация Бог има начин да спаси хората и да ги доведе до пълното познание на истината.

Собственият ни опит е показал, че когато група от Божия народ участва в такава молитва, в продължение на години ще се случат всички тези определени неща. Искрено се надяваме, че мнозина ще могат да се молят по такъв начин, докато тези книги свободно разпространяват пълното познание на истината.

Участвайте с дарение.

Rhema is a nonprofit corporation founded in 1982 in Washington State, United States of America. Contributions to Rhema are tax-deductible according to the U.S. Internal Revenue code section 501(c)(3). There is an independent Board of Directors who govern the finances of Rhema.

All donations are appreciated and are used to distribute Bibles and Christian literature and to undertake auxiliary activities, such as holding conferences and seminars, that help readers understand and experience the truths contained in the Bible.

Your personal information will not be disclosed for commercial purposes or shared with other organizations.

Давайте и ще ви се дава; добра мярка, натъпкана, стърсена, препълнена ще ви дават в скута, защото с каквато мярка мерите, с такава ще ви се отмерва.
Лука 6:38

Тези, които имат бремето от Господа да дарят на Рема, могат да го направят по следните начини:

Make a Donation

Доброволство

Идете и учете всички народи, като ги кръщавате в името на Отца и Сина, и Светия Дух и ги учите да спазват всичко, което съм ви заповядал. И ето, аз съм с вас през всички дни до края на века.
Матей 28:19-20

Но вие ще получите сила, когато дойде Светият Дух и ще бъдете Мои свидетели както в Йерусалим, така и във цяла Юдея и Самария, и до края на земята.
Деяния 1:8

За тези, които биха искали да участват в безплатното разпространение на литература по различни части на земята, моля свържете се с нас.

Свържете се с нас

Нашите безплатни християнски книги

Достъпни в електронен формат или хартиено копие

Нашите книги могат да ви помогнат да познаете Библията, да научите за Христос и да ви дадат практическа помощ за вашия християнски живот. Тази поредица съдържа 7 книги, които са в 3 комплекта. Темите в тази поредица напредват по съдържание и са прекрасно снабдяване за всички.

Научете повече

Сподели с приятели