De heerlijke Gemeente

Door Watchman Nee

De heerlijke Gemeente

Ik wil een e-boek downloaden

Download uw gratis e-boeken
  • Hoe kan de Gemeente Gods eeuwig doel vervullen?
  • Wat is de hoge roeping van de Gemeente?
  • Leer meer over Gods onveranderlijke plan en over Zijn rust.
  • Zie hoe God naar de Gemeente kijkt als de heerlijke wederhelft van Christus. - Leer een overwinnaar te zijn door openbaring

Watchman Nee belicht 4 gedeelten uit de Bijbel waarin de Gemeente telkens door middel van een ander beeld wordt belicht. Door deze rijke voorstellingen zien we hoe God de Gemeente vanuit een hemels perspectief ziet, en zien we ook de hoge roeping van de Gemeente voor het vervullen van Gods eeuwig voornemen en doel.

De heerlijke Gemeente

Ik wil een gedrukt exemplaar ontvangen

Ontvang uw gratis boeken (in gedrukte vorm)

Met anderen delen"God ziet de Gemeente, de verloste gelovigen, vanuit een hemels perspectief. God ziet haar verre van een door de macht van de zonde en zonden verslagen Gemeente, maar ziet haar als de heerlijke wederhelft van Christus. In De Heerlijke Gemeente behandelt Watchman Nee vier belangrijke afbeeldingen van de Gemeente in de Bijbel: Eva in Genesis 2, de vrouw in Efeziërs 5, de vrouw in Openbaring 12 en de Bruid in Openbaring 21 en 22. In ieder voorbeeld laat hij de hoge roeping van de Gemeente zien om Gods eeuwige doel te vervullen. Onlangs ontdekte handgeschreven aantekeningen, vullen deze nieuwe en frisse vertaling van De Heerlijke Gemeente aan en maakt het tot het meest complete verslag van de boodschappen van Watchman Nee, die gegeven werden vanaf het najaar van 1939 tot en met het najaar van 1942."


  1. Gods Plan en Gods Rust
  2. Het beeld van Eva
  3. Het Lichaam van Christus en de Bruid van Christus
  4. "En zij bracht een mannelijk kind voort"
  5. De Heilige Stad, het Nieuw Jeruzalem
  6. Appendix: De overwinnaars en Gods werk om de eeuw te voleindigen