Hristiyan Yazarı, Watchman Nee Hakknda

Watchman Nee, onun hizmeti, yazıları ve inançlar hakkında bilgi edinin.

Rab’be, Watchman Nee ile emektaşı Witness Lee’nin Mesih’in Bedeni’ne olan hizmetleri 80 yılı aşkın süredir yeryüzünün tüm kıtalarında Rab’bin çocuklarına bereket olduğu için şükrediyoruz. Onların yazıları pek çok dile çevrilmiştir. Okuyucularımız bize, Watchman Nee ile Witness Lee hakkında birçok soru sormuştur. Onların sorularına yanıt olarak, bu iki kardeşin yaşam ve işlerinin kısa bir özetini sunuyoruz..

Bu iki kardeşin hizmetinin ana özelliği, gerçeği Kutsal Kitap’ın saf sözüne göre öğretmiş olmalarıdır

Watchman Nee Hakkında

Watchman Nee, Mesih’i on yedi yaşında kabul etti. Onun hizmeti, dünyanın çeşitli yerlerindeki arayışta olan imanlılar tarafından iyi bilinmektedir. Pek çok kişi, ruhsal yaşam ve Mesih ile inanlıları arasındaki ilişki hakkındaki yazılarından yardım almıştır. Yine de, birçok kişi onun hizmetinin önemli olan bir başka unsurunu bilmemektedir. Bu, kilise yaşamının hayata geçirilmesi ve Mesih’in Bedeni’nin kurulmasını vurgulayan kısımdır. Nee kardeş, hem Hristiyan yaşamı hem de kilise hayatıyla ilgili birçok kitap yazmıştır. Watchman Nee yaşamının sonuna kadar, Tanrı Sözü’ndeki vahiyin açıklanması konusunda Rab’den bir armağandı. Çin’de Rab için yirmi yıl hapiste sıkıntı çektikten sonra, 1972’de İsa Mesih’in sadık tanığı olarak ölmüştür.

Aşağıda Watchman Nee ile Witness Lee’nin temel inançlarının kısa tanımı yer almaktadır:

  • Kutsal Kitap tamamen ilahi vahiydir, yanılmaz ve Tanrı nefesidir, Kutsal Ruh tarafından sözlü olarak esinlenmiştir.
  • Tanrı tek Üçlü Birlik olan Tanrı’dır (ezelden sonsuzluğa kadar eşit olarak aynı anda var olan ve kendi içlerinde yaşayan Baba, Oğul ve Kutsal Ruh.
  • Tanrı Oğlu, hatta Tanrı’nın Kendisi, Kefaret Ödeyen Kurtarıcımız olmak için İsa adıyla insan olmak üzere beden almış, bakire Meryem’den doğmuştur.
  • Gerçek bir İnsan olan İsa, Baba Tanrı’yı insanlara tanıtmak için yeryüzünde otuz üç buçuk yıl yaşamıştır.
  • Tanrı tarafından Kutsal Ruh’la meshedilmiş Mesih olan İsa, günahlarımız için çarmıhta ölmüş ve kefaretimizin gerçekleşmesi için kanını dökmüştür.
  • İsa Mesih, gömüldükten üç gün sonra, ölümden dirilmiş ve kırk gün sonra göğe, Tanrı’nın O’nu her şeyin Rab’bi yaptığı yere yükselmiştir.
  • Göğe yükseldikten sonra Mesih seçilmiş üyelerini tek Beden’e vaftiz etmesi için Tanrı Ruhu’nu dökmüştür. Bugün bu Ruh günahkârları ikna etmek, içlerine ilahi yaşamı koyarak Tanrı’nın seçilmiş halkının yeniden doğmasını sağlamak, yaşamda büyümeleri için Mesih inanlılarının içinde yaşamak ve O’nun tam ifadesi için Mesih’in Bedeni’ni geliştirmek amacıyla yeryüzünde hareket etmektedir.
  • Bu çağın sonunda Mesih, imanlıları almak, dünyayı yargılamak, yeryüzünün sahibi olmak ve sonsuz Krallığı’nı kurmak için geri gelecektir.
  • Galip gelen kutsallar bin yıl egemenlikte Mesih’le hüküm sürecek ve Mesih’teki tüm imanlılar yeni gök ve yerdeki Yeni Yeruşalim’de ilahi bereketleri yaşayacaktır.

Ücretsiz Hristiyan Kitaplarımız

E-Kitap veya Basılı Kitap da mevcuttur

Kitaplarımız, Kutsal Kitap'ı bilmenize, Mesih hakkında bilgi edinmenize ve Hristiyan yaşamınız için pratik yardım sağlamanıza yardımcı olabilir. Bu dizi 3 ciltte 7 kitap içeriyor. Bu dizinin başlıkları ilerliyor ve herkes için harika bir tedarik.

Hayat değiştiren

Başkaları ile paylaşmak