Om kristen författare, Watchman Nee

Lär dig om Watchman Nee, hans tjänst, författarskap och tro.

Vi tackar Herren för att Watchman Nee och hans medarbetare Witness Lees tjänst till Kristi Kropp har varit en välsignelse för Herrens barn på jordens alla kontinenter i över 80 års tid. Deras skrifter har blivit översatta till många språk. Våra läsare har ställt oss många frågor angående Watchman Nee och Witness Lee. För att besvara deras frågor presenterar vi här en kort sammanfattning som berör dessa två bröders liv och verk.

Det huvudsakliga kännetecknet av dessa två bröders tjänst är att de lärde ut sanningen enligt Bibelns rena ord.

Om Watchman Nee

Watchman Nee tog emot Kristus när han var 17 år gammal. Hans tjänst är känd bland sökande troende över hela världen. Många har fått hjälp genom hans skrifter rörande det andliga livet och förhållandet mellan Kristus och hans troende. Däremot är det få människor som känner till en annan aspekt av lika viktig innebörd i hans tjänst vilken betonar församlingslivet och Kristi Kropps uppbyggnad. Broder Nee skrev många böcker som berörde både det kristna livet och församlingslivet. In i de sista dagarna av sitt liv var Watchman Nee en gåva given av Herren som skulle uppdaga uppenbarelsen i Guds Ord. Efter att ha lidit 20 år i ett fängelse för Herren i Kina dog han 1972 som Jesu Kristi trofasta vittne.

Följande är en kort beskrivning av det viktigaste punkterna i Watchman Nees och Witness Lees tro:

  • Den heliga Bibeln är den fullkomliga gudomliga uppenbarelsen, osviklig och Gud-utandad, verbalt inspirerad av den helige Ande.
  • Gud är den ende treenige Guden – Fadern, Sonen och den helige Ande – ömsesidigt saminhererande från evighet till evighet. Guds Son, Gud själv, inkarnerades till en människa med namnet Jesus, född av jungfru Maria, så att han skulle kunna bli vår Återlösare och Frälsare.
  • Jesus, en sann människa, levde på jorden i 33,5 år för att göra Gud Fadern känd för människor.
  • Jesus, Kristus smord av Gud med den helige Ande dog på korset för våra synder och utgöt sitt blod för återlösningens fullbordan.
  • Jesus Kristus uppväcktes från de döda efter att ha varit begravd i tre dagar, 40 dagar senare togs hans upp till himlen, där Gud gjorde honom till allas Herre.
  • Efter sin himmelsfärd, utgöt Kristus Guds Ande för att döpa sina utvalda lemmar in i en Kropp. Idag rör sig denne Ande över jorden för att övertyga syndare och för att föda Guds utvalda folk på nytt, genom att ge dem det gudomliga livet, för att bo i de som tror på Kristus, för deras tillväxt i liv och för att bygga upp Kristi Kropp för hans kompletta uttryck.
  • Vid denna tidsålders slut kommer Kristus att komma tillbaka för att ta upp sina troende, för att döma världen, ta jorden i besittning och etablera sitt eviga rike.
  • De övervinnande heliga kommer att regera med Kristus i tusenårsriket och alla troende i Kristus kommer att ta del av de gudomliga välsignelserna i det Nya Jerusalem i den nya himlen och på den nya jorden i all evighet.

Kostnadsfria kristna böcker

Finns både som e-bok och fysisk bok.

Våra böcker kommer hjälpa dig att förstå Bibeln, lära känna Kristus och hjälpa dig praktiskt i ditt kristna liv. Den här serien består av 7 böcker som kommer i 3 separata set. Varje ämnen utvecklas och är till stor hjälp för läsaren.

Läs mer ...

Dela med andra