Om kristen författare, Watchman Nee

Lär dig om Watchman Nee, hans tjänst, skrifter och tro.

Vi tackar Herren för att Watchman Nee och hans medarbetare Witness Lees tjänst i Kristi kropp har varit en välsignelse för Herrens barn på jordens alla kontinenter i över åttio års tid. Deras skrifter har blivit översatta till många språk. Våra läsare har ställt oss många frågor angående Watchman Nee och Witness Lee. För att besvara deras frågor presenterar vi här en kort sammanfattning som berör dessa två bröders liv och verk.

Det huvudsakliga kännetecknet av dessa två bröders tjänst är att de lärde ut sanningen enligt Bibelns rena ord.

Om Watchman Nee

Watchman Nee tog emot Kristus när han var sjutton år. Hans tjänst är välkänd bland sökande troende över hela världen. Många har fått hjälp genom hans skrifter angående det andliga livet och förhållandet mellan Kristus och hans troende. Det är emellertid få människor som känner till en annan aspekt av samma avgörande innebörd i hans tjänst vilken betonade församlingslivet och uppbyggandet av Kristi kropp. Broder Nee skrev många böcker som berörde både det kristna livet och församlingslivet. Ända till de sista dagarna av sitt liv var Watchman Nee en gåva given av Herren som skulle avtäcka uppenbarelsen i Guds Ord. Efter att ha genomlidit tjugo år i fängelse för Herren i Kina dog han 1972 som Jesu Kristi trofasta vittne.

Följande är en kort beskrivning av det viktigaste i Watchman Nees och Witness Lees tro:

 • Den heliga Bibeln är den fullständiga gudomliga uppenbarelsen, osviklig och Gud-utandad, verbalt inspirerad av den Helige Ande.
 • Gud är den ende Treenige Guden – Fadern, Sonen och den Helige Ande – ömsesidigt samexisterande från evighet till evighet. Guds Son, Gud själv, inkarnerades till en människa med namnet Jesus, född av jungfru Maria, så att han skulle kunna bli vår Återlösare och Frälsare.
 • Jesus, en sann människa, levde på jorden i trettiotre och ett halvt år för att göra Gud Fadern känd för människor.
 • Jesus, Kristus smord av Gud med den Helige Ande, dog på korset för våra synder och utgör sitt blod för fullbordandet av vår återlösning.
 • Jesus Kristus uppväcktes från de döda efter att ha varit begravd i tre dagar, fyrtio dagar senare togs hans upp till himlen, där Gud gjorde honom till Herre över allt.
 • Efter sin himmelsfärd, utgöt Kristus Guds Ande för att döpa sina utvalda lemmar in i en Kropp. Idag rör sig denne Ande över jorden för att övertyga syndare och för att föda Guds utvalda folk på nytt, genom att ge dem det gudomliga livet, för att bo i de som tror på Kristus, för deras tillväxt i liv och för att bygga upp Kristi kropp för hans fullständiga uttryck.
 • Vid denna tidsålders slut kommer Kristus att komma tillbaka för att ta upp sina troende, för att döma världen, ta jorden i besittning och etablera sitt eviga Rike.
 • De övervinnande heliga kommer att regera med Kristus i tusenårsriket, och alla i Kristus troende kommer att ta del av de gudomliga välsignelserna i det Nya Jerusalem i den nya himlen och den nya jorden i evighet.
 • Titta på våra gratis böcker från Watchman Nee och Witness Lee

   

  Gratis kristna böcker