निःशुल्क ख्रीष्टियान पुस्तकहरू—रेमा साहित्य वितरकहरू

हामी एउटा सरल सिद्धान्त—सबै पुस्तकहरू पूर्ण रूपमा निःशुल्क छन्—साथ डाँक–व्यवस्थाहरू वा इलेक्ट्रनिक इबुक डाउनलोडद्वारा, १०० भन्दा बढी देशहरूमा र ३० भन्दा बढी भाषाहरूमा उच्चत्तम गुणस्तरको ख्रीष्टियान साहित्य वितरण गर्छौं !

निःशुल्क ख्रीष्टियान पुस्तकहरू र निःशुल्क ख्रीष्टियान इबुकहरू पढ्नुहोस् ।
  • के तपाईंले बाइबल बुझ्नको लागि सङ्घर्ष गरिरहनुभएको छ ?
  • गहिरो तरीकामा परमेश्वर जान्नलाई खोजी गरिरहनुभएको छ ?
  • तपाईंको जीवनको अर्थ खोजिरहनुभएको छ ?

तपाईं सही स्थानमा हुनुहुन्छ—यी पुस्तकहरू पढ्नुहोस् र परमेश्वरको तपाईंको खोजमा तपाईंलाई आवश्यक पर्ने सहायता भेट्टाउनुहोस् । हाम्रा पुस्तकहरूको ऋृङ्खला हरेक व्यक्तिले नै पढ्नको लागि सिद्ध छन् ।

हाम्रा पाठकहरूले के भनिरहेका छन्

यी पुस्तकहरूले मेरो जीवनलाई पूर्ण रूपमा परिवर्तन गरेको छ । तिनीहरू ख्रीष्टियान जीवनका गहिरा अर्थका छन् र मलाई परमेश्वर र ख्रीष्ट यस संसारमा किन आउनुभयो भनी बुझ्ने बनाएको छ । तिनीहरू मलाई चाँदी र सुनभन्दा बढी मूल्यवान् छन् । तिनीहरू अद्भूत महत्वका छन् ।
जे. आई.
तपाईंका पुस्तकहरू केवल अचम्मका छन् । तिनीहरू मेरो लागि आँखा खोल्ने खालका रहेका छन् । धन्यवाद र स्याबास ।
एफ्. एन्.
पुस्तक ज्यादै असल छ ! मैले अघि कहिल्यै नजानेका धेरै कुराहरू मैले सिकेको छु । मैले यसलाई पढिसिध्याएपछि मैले धेरै पटक यो पुस्तकलाई चुम्बन गरेको छु ।
सी. एन्.

पढ्नलाई शुरू गर्न तलको प्रारूप छनौट गर्नुहोस् ।


निःशुल्क इबुकहरू डाउनलोड गर्नुहोस्

अथवा

निःशुल्क मुद्रित पुस्तकहरू पाउनुहोस्

७ पुस्तकहरू हरेकले पढ्नैपर्छ—यसबारे अझ बढी थाह गर्नको लागि कुनै पुस्तक छनौट गर्नुहोस् ।


अरूहरूसित शेयर गर्नुहोस्