७. निःशुल्क ख्रीष्टियान पुस्तकहरू हरेकले पढ्नुपर्दछ ।

  • तपाईंका ख्रीष्टियन अनुभवलाई बढाउन र जीवनमा बढ्न सहायता पुर्याउने आत्मिक लागू गराइहरूले भरिपूर्ण ।
  • कसरी तपाईंले परमेश्वरको वचनमार्फत ख्रीष्टलाई रुचाउन र आत्मिक रूपमा पोषित पारिन सक्नुहुन्छ भनी थाह पाउनुहोस् ।
  • तपाईंलाई बाइबल खुल्ला पार्ने र तपाईंले अझ बढी प्रकाश प्राप्त गरून् भनी बाइबलको गहन बुझाइ तपाईंलाई दिने विस्तृत वर्णनहरू ।

हाम्रोबारे

रेमाले १०० देशहरूभन्दा बढी र २५ भन्दा बढी भाषाहरूमा उच्च गुणस्तर ख्रीष्टियान साहित्य वितरण गर्दछ । हामी सरल सिद्धान्तअनुसार वितरण गर्छौं—हाम्रा सम्पूर्ण साहित्य पूर्ण रूपमा निःशुल्कमा दिइन्छन् । हाम्रो निःशुल्क ख्रीष्टियान पुस्तक ऋृङ्खलामा भएको पहिलो पुस्तक ख्रीष्टियान जीवनका आधारभूत तत्व हो ।

हाम्रा निःशुल्क ख्रीष्टियान पुस्तकहरू

हाम्रा पुस्तकहरूले तपाईंलाई बाइबल जान्न, ख्रीष्ट बारे सिक्न, र हाम्रो ख्रीष्टियन जीवनको निम्ति व्यवहारिक सहायता आपूर्ति गर्न सक्छ ।

हाम्रा पुस्तकहरूले तपाईंलाई बाइबल जान्न, ख्रीष्ट बारे सिक्न, र हाम्रो ख्रीष्टियन जीवनको निम्ति व्यवहारिक सहायता आपूर्ति गर्न सक्छ । यो ऋङखलाले ३ समूहहरूमा भएका ७ पुस्तकहरू समावेश गर्छन् । यो ऋङखलामा भएका शीर्षकहरू प्रगतिमय छन् र हरेकको लागि आश्चर्यजनक आपूर्ति हुन् ।

इबुक वा मुद्रित पुस्तक प्रारूपमा उपलब्ध


अरूहरूसित शेयर गर्नुहोस्