องค์ประกอบพื้นฐานแห่งชีวิตคริสเตียน - เล่ม 1

โดย วอทช์แมน นี และวิทเนส ลี

ชุดที่ 1 เล่ม  1, 44 หน้า

หนังสือคริสเตียนแจกฟรี - องค์ประกอบพื้นฐานแห่งชีวิตคริสเตียน เล่ม 1 หนังสือคริสเตียนแจกฟรี - องค์ประกอบพื้นฐานแห่งชีวิตคริสเตียน เล่ม 1

วอท์ชแมน นีและวิทเนส ลี ได้แนะนำชีวิตคริสเตียนและภาคปฏิบัติในการดำเนินชีวิตคริสเตียน. บทที่ 1 เริ่มด้วยความหมายของชีวิตมนุษย์และต่อด้วยภาคปฏิบัติที่คุณสามารถปรับใช้ได้ในชีวิตประจำวัน. หนังสือเล่มนี้ได้สร้างพื้นฐานที่มั่นคงสำหรับชีวิตคริสเตียนที่อุดมสมบูรณ์และมีความหมาย.

  • ค้นพบความหมายแห่งชีวิตมนุษย์ของคุณ
  • ประสบการณ์หลักประกันและความปลอดภัยแห่งความรอดของคุณ - ไม่ต้องสงสัยในความรอดที่คุณได้รับอีกต่อไป!
  • ถูกโจมตีด้วยความรู้สึกผิดและการฟ้องร้องจากซาตาน? มาตระหนักถึงฤทธิ์เดชที่มีชัยชนะแห่งพระโลหิตอันล้ำค่าของพระคริสต์!
  • มาเรียนรู้วิธีการง่ายๆ ที่จะติดต่อกับพระคริสต์และคงอยู่ในการสถิตอยู่ของพระองค์

ปกหลัง

ชีวิตคริสเตียนนั้นเต็มไปด้วยนัยสำคัญและความหมาย แต่หลายคนกลับไม่เข้าใจถึงองค์ประกอบพื้นฐานแห่งชีวิตนี้ตามที่ได้เปิดเผยไว้ในพระคัมภีร์ซึ่งเป็นพระคำของพระเจ้า. "องค์ประกอบพื้นฐานแห่งชีวิตคริสเตียน" เล่ม 1 โดยวอท์ชแมน นี และวิทเนส ลี เป็นหนังสือที่จะแนะนำและบรรยายถึงชีวิตคริสเตียน. "ความลับลึกแห่งชีวิตมนุษย์" ในบทเเรกได้กล่าวถึงความรอดที่พระเจ้าทรงวางโครงการไว้. จากนั้นในบทต่อๆ ไปก็กล่าวถึงประสบการณ์ขั้นพื้นฐานสำหรับคริสเตียนอย่างละเอียด. ส่วนบทสุดท้ายจะเผยถึงกุญแจสำคัญในชีวิตคริสเตียน ซึ่งก็คือการมีประสบการณ์ต่อพระคริสต์ในวิญญาณของมนุษย์. สำหรับผู้ที่แสวงหาพระเจ้าและผู้เชื่อทั้งหลายซึ่งปรารถนาที่จะมีการเติบโตในพระคริสต์แล้ว ข่าวสารเหล่านี้จะวางฐานรากที่มั่นคงให้ชีวิตคริสเตียนของคุณอุดมสมบูรณ์และมีความหมาย.

สารบัญ

  1. ความลึกลับแห่งชีวิตมนุษย์: ท่านเคยสงสัยหรือไม่ว่า เหตุใดท่านจึงมีชีวิตอยู่ในโลกนี้? มารู้จักว่าท่านถูกสร้างขึ้นมาเพื่อจะต้อนรับพระเจ้า และดูว่าพระคริสต์เสด็จมายังโลกนี้เพื่อปูทางสำหรับความรอดของท่านได้อย่างไร.
  2. หลักประกัน, ความมั่นคงปลอดภัย, และความยินดีแห่งความรอด: หลักประกันแห่งความรอดเป็นรากฐานที่จำเป็นในการเติบโตของชีวิตคริสเตียน. ในบทนี้มีสามประเด็นที่มาเป็นหลักประกันแห่งความรอดของเรา, แปดประการที่มาพิสูจน์ถึงพระนิสัยที่นิรันดร์แห่งความรอดของพระคริสต์ และสี่หนทางที่จะคงไว้ซึ่งการรับสุขความรอดที่อุดมสมบูรณ์ของเรา
  3. พระโลหิตอันล้ำค่าของพระคริสต์: ท่านทราบหรือไม่ว่าคริสเตียนสามารถมาหาพระเจ้าในทุกเวลา? สิ่งที่เป็นไปได้โดยฤทธิ์เดชแห่งพระโลหิตอันล้ำค่าของพระคริสต์. เมื่อใดที่ท่านมีความบาป การฟ้องร้องจากศัตรู หรือความรู้สึกผิดต่างๆ ท่านก็สามารถสารภาพและปรับใช้พระโลหิตที่มีชัยชนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้ในทันที. โดยการสารภาพเช่นนี้ การสามัคคีธรรมระหว่างท่านกับพระเจ้าก็จะได้รับการฟื้นสภาพทันที! อย่าเสียเวลาไปกับความลำบากใจ, ติดอยู่กับความพ่ายแพ้, หรือแยกออกจากพระเจ้า. มาเรียนรู้ปรับใช้พระโลหิตของพระคริสต์ที่สะดวกง่ายดายนี้ได้ทุกๆ เวลาและทุกๆ วัน พร้อมทั้งประสบการณ์ฤทธิ์เดชที่สามารถมีชัยชนะต่อการฟ้องร้องทุกอย่างของซาตาน.
  4. การร้องออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้า: ในบทนี้ เราจะเห็นประวัติโดยย่อของผู้เชื่อทั้งหลายในพันธสัญญาเดิมและใหม่ที่ร้องออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้า. นี่คือภาคปฏิบัติของคริสเตียนในพันธสัญญาใหม่ และเป็นกุญแจที่แสดงถึงความเป็นคริสเตียน. ในบทนี้ ท่านจะตระหนักถึงผลดีของการร้องออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้า.
  5. กุญแจในการมีประสบการณ์ต่อพระคริสต์: ในพระคัมภีร์มีวลีที่กล่าวว่า "ดำเนินชีวิตในพระองค์" (กซ.2:6), "สำหรับข้าพเจ้านั้น การที่มีชีวิตเป็นอยู่ก็คือพระคริสต์" (ฟป.1:21) และ "พระคริสต์ผู้เป็นชีวิตของเรา" (กซ.3:4). สิ่งเหล่านี้หมายความว่าอย่างไร? หลังจากต้อนรับองค์พระเยซูคริสต์เจ้าแล้ว ท่านจะยึดพระคริสต์เป็นชีวิตของท่านและดำเนินชีวิตในพระองค์ได้อย่างไร? ไม่ว่าท่านกำลังไปร้านค้า, นั่งอยู่ในชั้นเรียน หรือแปรงฟันอยู่ ท่านก็สามารถติดต่อกับองค์พระผู้เป็นเจ้าได้. บทนี้จะมาไขกุญแจถึงหนทางที่จะประสบการณ์พระคริสต์ในชีวิตประจำวันที่ปกติของท่าน.


แบ่งปันให้ผู้อื่น