Termeni de folosire

Bine ați venit pe site-ul Distribuitorilor de Literatură Rhema. Prin folosirea acestui site, sunteți de acord să îndepliniți următorii termeni de folosire. Dacă aveți întrebări legate de aceşti termeni, vă rugăm să ne contactați la adresele enumerate pe pagina de contacte.

Conţinutul
Conţinutul paginilor acestui site este doar pentru informarea şi folosinţa dumneavoastră generală. Este supus schimbării fără preaviz. Nici noi şi nici o altă terţă parte nu furnizăm vreo clauză sau garanţie cu privire la acurateţea, oportunitatea, performanţa, completitudinea sau caracterul potrivit al informaţiilor şi materialelor găsite sau oferite de acest site în cazul folosirii lor pentru orice scop specific. Recunoaşteți că asemenea informaţii şi materiale ar putea conţine incorectitudini sau erori, iar noi în mod expres ne sustragem de la orice răspundere pentru asemenea incorectitudini sau erori în gradul cel mai mare permis de lege.

Comenzile şi confidenţialitatea
Toţi termenii de confidenţialitate sunt prezentaţi în declaraţia de confidenţialitate afişată separat. Pe scurt, informaţiile dumneavoastră personale sunt cerute doar pentru a procesa solicitările de literatură gratuită şi pentru a ne asigura că le primim în bună ordine. Comenzile sunt procesate pe baza disponibilităţii şi a informaţiilor poştale indicate. În anumite situaţii, comenzile pentru anumite destinaţii nu pot fi onorate din cauza costului, prohibiţiilor legale, disputelor internaţionale, legilor vamale sau altor factori. Aceşti factori sunt supuşi schimbării fără preaviz.

Dreptul de autor
Acest site conţine material care fie este proprietatea Distribuitorilor de Literatură Rhema, fie a fost obţinut cu permisiune. Acest material include design-ul, proiectul, prezentarea, aparenţa şi grafica, şi include logo-urile, textele şi notele de apreciere. Reproducerea prin orice mijloace este interzisă, cu excepţia celei conforme cu stipulările de folosinţă rezonabilă. Folosirea neautorizată a acestui site poate atrage după sine pretenţii la despăgubire şi / sau poate constitui un caz penal.

Responsabilitatea
Dacă folosiți orice informaţie sau materiale de pe acest site, o veți face pe propriul risc, pentru care Distribuitorii de Literatură Rhema sau reprezentanţii săi nu vor fi răspunzători. Va fi propria dumneavoastră responsabilitate să vă asigurați că orice produse, servicii sau informaţii obţinute prin acest site corespund cerinţelor dumneavoastră specifice. Este posibil ca din când în când acest site să includă link-uri către alte site-uri. Aceste link-uri sunt prezentate pentru a vă uşura obţinerea de informaţii suplimentare. Nu suntem responsabili de conţinutul acestor site-uri. Folosirea de către dumneavoastră a acestui site şi orice dispută cauzată de o asemenea folosire se supune legilor statului Washington și ale Statelor Unite ale Americii.