Den allomfattande Kristus

Av Witness Lee

Volym två, andra boken, 195 sidor.

Kostnadsfria kristna böcker - Den allomfattande Kristus Kostnadsfria kristna böcker - Den allomfattande Kristus

Witness Lee visar att det goda landet som illustreras i Femte Mosebok är en fullständig symbol och bild på Kristus. På samma sätt som landet är fullt av outrannsakliga rikedomar, är Kristus så också för oss. Denna bok uppmuntrar Guds sökande att komma in i dagliga erfarenheter av Kristus som allting för oss för uppfyllandet av Guds eviga avsikt.

  • Inser du att den fullständige rike Kristus kan erfaras av dig?
  • Se illustrationen om hur Kristi rikedomar symboliseras av landet som ärvts av Israels barn.
  • Erfar denne rike Kristus idag som allting för oss.
  • Känner du dig nedstämd? Otillräcklig? Törstig? Svag? Hungrig? Fattig? Se hur Kristus kan möta dina behov.

Bakre omslag

"Alla symboler och illustrationer som finns genom hela Gamla testamentet presenterar en underbar vy över vår Herre och Frälsare Jesus Kristus. En av de mest betydelsefulla men ändå förbisedda symbolen är det goda landet, Kanaans land. I den allomfattande Kristus förklarar Witness Lee delar av Femte Moseboken, som visar att det land som israels barn ärvde är en fullständig förebild av den allomfattande Kristus, som är vår nytestamentliga arvedel. Här presenteras en detaljerad studie över några av det goda landets outgrundliga rikedomar, inklusive dess bäckar och strömmar, vete och korn, fikon och vin och även dess järnmalm. Varje symbol förklaras och tillämpas på våra erfarenheter som troende. Varje troende behöver komma in i, förbli i, besitta och strida för denne allomfattande Kristus. Från början till slutet uppmanar Den allomfattande Kristus dem som söker Gud att dagligen njuta av Kristus, erfara Kristus och ta del av Kristus som det goda landet för uppfyllelsen av guds eviga avsikt."

Innehållsförteckning

1 Den allomfattande Kristus – en introduktion
2 Landets goda – det rymliga landet
3 Landets goda – dess höjd
4 Landets goda – dess outgrundliga rikedomar (1) Vatten
5 Landets goda – dess outgrundliga rikedomar (2) Föda (1)
6 Landets goda – dess outgrundliga rikedomar (3) Föda (2)
7 Landets goda – dess outgrundliga rikedomar (4) Mineraler (1)
8 Landets goda – dess outgrundliga rikedomar (5) Mineraler (2)
9 Hur man tar landet i besittning (1) Genom lammet, mannat, arken och tabernaklet
10 Hur man tar landet i besittning (2) Genom offren och prästadömet
11 Hur man tar landet i besittning (3) Genom styrande principer
12 Hur man tar landet i besittning (4) Genom arméns inmönstring
13 Hur man tar landet i besittning (5) Motståndsfaktorerna
14 Att gå in i det goda landet
15 Livet i landet
16 Templet och staden – ett resultat av landet


Dela med andra