Den Alltomfattande Kristus

Av Witness Lee

Den Alltomfattande Kristus

Jag vill ladda ned en e-bok.

Ladda ned dina e-böcker
  • Inser du att den fullständige rike Kristus kan erfaras av dig?
  • Se illustrationen om hur Kristi rikedomar symboliseras av landet som ärvts av Israels barn.
  • Erfar denne rike Kristus idag som allting för oss.
  • Känner du dig nedstämd? Otillräcklig? Törstig? Svag? Hungrig? Fattig? Se hur Kristus kan möta dina behov.

Witness Lee visar att det goda landet som illustreras i Femte Mosebok är en fullständig symbol och bild på Kristus. På samma sätt som landet är fullt av outrannsakliga rikedomar, är Kristus så också för oss. Denna bok uppmuntrar Guds sökande att komma in i dagliga erfarenheter av Kristus som allting för oss för uppfyllandet av Guds eviga avsikt.

Den Alltomfattande Kristus

Jag vill få en tryckt bok

Få dina gratis tryckta böcker

Dela med dig till andra"Alla symboler och illustrationer som finns i Gamla testamentet förevisar en underbar vision angående vår Herre och Frälsare Jesus Kristus. En av de mest betydelsefulla men ändå förbisedda symbolerna är det goda landet. I den Alltomfattande Kristus uttyder Witness Lee delar av Femte Moseboken och visar att det land som Israels barn ärvde är en fullständig förebild på Kristus som är vår nytestamentliga arvedel. Han presenterar en detaljerad studie över några av det goda landets outrannsakliga rikedomar. Varje symbol förklaras och tillämpas i vår erfarenhet som troende. Från början till slut uppmanar Den Alltomfattande Kristus de som söker Gud att dagligen njuta av Kristus, erfara Kristus och tillämpa Kristus som det goda landet för uppfyllelsen av Guds eviga avsikt."


1.   Den Alltomfattande Kristus – En introduktion
2.   Landets goda – Dess rymlighet
3.   Landets goda – Dess bestigning
4.   Landets goda – Dess outrannsakliga rikedomar I. Vatten
5.   Landets goda – Dess outrannsakliga rikedomar II. Föda
6.   Landets goda – Dess outrannsakliga rikedomar II. Föda (fortsättning)
7.   Landets goda – Dess outrannsakliga rikedomar III. Mineraler
8.   Landets goda – Dess outrannsakliga rikedomar III. Mineraler (fortsättning)
9.   Hur man besitter landet I. Genom lammet, mannat, arken och tabernaklet
10. Hur man besitter landet II. Genom offren och prästadömet
11. Hur man besitter landet III. Genom regerandets principer
12. Hur man besitter landet IV. Genom arméns utformning
13. Hur man besitter landet V. Motståndets faktorer
14. Att komma in i det goda landet
15. Livet i landet
16. Landets innehåll – Templet och staden