Wszechzawierający Chrystus

Autor: Witness Lee

Zestaw drugi, książka druga, s. 200.

Bezpłatna książka chrześcijańska - Wszechzawierający Chrystus Bezpłatna książka chrześcijańska - Wszechzawierający Chrystus

Witness Lee ukazuje, że piękna ziemia przedstawiona w Księdze Powtórzonego Prawa stanowi pełen typ i obraz Chrystusa. Tak jak ziemia ta pełna jest niezgłębionych bogactw, tak samo Chrystus wobec nas. Książka ta zachęca tych, którzy poszukują Boga, do tego, by weszli w codzienne doświadczenie Chrystusa, który jest wszystkim dla nas; służy to wypełnieniu odwiecznego zamysłu Boga.

 • Czy zdajesz sobie sprawę z tego, że możesz doświadczać Chrystusa w całej obfitości?
 • Zobacz obraz dotyczący tego, w jaki sposób piękna ziemia, którą odziedziczyły dzieci Izraela, stanowi typ bogactw Chrystusa.
 • Doświadczaj tego obfitego Chrystusa w dniu dzisiejszym jako nasze wszystko.
 • Jesteś przybity? Masz poczucie niższości? Czujesz się spragniony? Pozbawiony sił? Głodny? Nieszczęśliwy? Zobacz, jak Chrystus może zaspokoić Twoją potrzebę.

Tylna okładka

„Wszystkie typy i symbole, ukazane w Starym Testamencie, przedstawiają cudowny obraz naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Jednym z najważniejszych, lecz niestety pomijanych typów, jest piękna ziemia. W książce Wszechzawierający Chrystus Witness Lee objaśnia fragmenty Księgi Powtórzonego Prawa, pokazując, że ziemia, którą odziedziczyły dzieci Izraela, stanowi pełny typ Chrystusa, który jest naszym nowotestamentowym dziedzictwem. Autor dokonuje szczegółowego studium niektórych niezgłębionych bogactw pięknej ziemi. Wyjaśnia każdy typ i odnosi go do naszego doświadczenia jako wierzących. Od pierwszej stronicy aż po ostatnią książka Wszechzawierający Chrystus zachęca tych, którzy szukają Boga, do tego, by codziennie radowali się Chrystusem, doświadczali Go i korzystali z Niego jako pięknej ziemi, by w ten sposób wypełnić Boży odwieczny cel”.

Spis treści

 1. Wszechzawierający Chrystus – wprowadzenie
 2. Piękno ziemi – jej przestronność
 3. Piękno ziemi – jej wyniosłość
 4. Piękno ziemi – jej niezgłębione bogactwa I. Woda
 5. Piękno ziemi – jej niezgłębione bogactwa II. Pokarm
 6. Piękno ziemi – jej niezgłębione bogactwa II. Pokarm (ciąg dalszy)
 7. Piękno ziemi – jej niezgłębione bogactwa III. Minerały
 8. Piękno ziemi – jej niezgłębione bogactwa IV. Minerały (ciąg dalszy)
 9. Jak posiąść ziemię I. Poprzez baranka, mannę, arkę oraz przybytek
 10. Jak posiąść ziemię II. Przez ofiary i kapłaństwo
 11. Jak posiąść ziemię III. Poprzez zasady rządzące
 12. Jak posiąść ziemię IV. Poprzez uformowanie armii
 13. Jak posiąść ziemię V. Przeciwności
 14. Wejście do pięknej ziemi
 15. Życie w pięknej ziemi
 16. Rezultat radowania się ziemią – świątynia i miasto

Seria bezpłatnych książek chrześcijańskich

Podstawowe elementy życia chrześcijańskiego, tom 2 Ekonomia Boża

Podziel się z innymi