Den altomfattende Kristus

Av Witness Lee

Sett 2, andre bok, 190 sider.

Gratis kristen bok - Den Altomfattende Kristus Gratis kristen bok - Den Altomfattende Kristus

Witness Lee avdekker at Det gode landet, som portrettert i 5 Mosebok, er et komplett forbilde og symbol på Kristus. På samme måte som landet er fullt av uransakelige rikdommer, slik er Kristus i forhold til oss. Denne boken oppfordrer Guds søkende om å komme inn i den daglige erfaringen av Kristus som alt for oss for fullførelsen av Guds evige hensikt.

 • Innser du at du kan erfare alle Kristi rikdommer?
 • Se bildet som beskriver hvordan Kristi rikdommer blir billedliggjort ved landet som ble gitt som arv til Israels barn.
 • Erfar denne rike Kristus som alt for oss i dag.
 • Føler du deg nedfor? Utilstrekkelig? Tørst? Svak? Sulten? Fattig? Se hvordan Kristus kan møte dine behov.

Baksideomslag

"Alle forbildene og symbolene som vi finner igjennom hele Det Gamle Testamentet, gir oss et vidunderlig syn på vår Herre Jesus Kristus.  Et av de viktigste forbildene, men likevel også et av de som er mest oversett, er Det Gode Landet, Kanaans land. I boken Den Altomfattende Kristus utlegger Witness Lee deler av 5. Mosebok, og viser her at landet som Israels barn arvet er et komplett forbilde på Den Altomfattende Kristus, Han som er vår nyetestamentlige arv. Han gir oss et detaljert studie av noen av de uransakelige rikdommene i Det Gode Landet, hvilket innbefatter dets bekker og elver, dets hvete og bygg, dets fiken og vintrær, ja til og med dets jernholdige steiner. Hvert enkelt forbilde er forklart og anvendt i forhold til vår erfaring som troende. Hver eneste troende trenger å komme inn i, forbli i, ta i eie og kjempe for denne Altomfattende Kristus. Boken Den Altomfattende Kristus oppmuntrer fra begynnelse til slutt søkende kristne til daglig å nyte Kristus, erfare Kristus og å anvende Kristus som Det Gode landet for fullendelsen av Guds evige hensikt."

Innholdsfortegnelse

  Den altomfattende Kristus - en introduksjon
 1. Det gode ved landet - dets vidstrakthet
 2. Det gode ved landet - dets opphøydhet
 3. Det gode ved landet - dets uransakelige rikdommer I. Vann
 4. Det gode ved landet - dets uransakelige rikdommer II. Mat
 5. Det gode ved landet - dets uransakelige rikdommer II. Mat [forts.]
 6. Det gode ved landet - dets uransakelige rikdommer III. Mineraler
 7. Det gode ved landet - dets uransakelige rikdommer III. Mineraler [forts.]
 8. Hvordan ta landet i eie I. Ved lammet, mannaen, arken og tabernaklet
 9. Hvordan ta landet i eie II. Ved offergavene og presteskapet
 10. Hvordan ta landet i eie III. Ved de styrende prinsippene
 11. Hvordan ta landet i eie IV. Ved å danne en hær
 12. Hvordan ta landet i eie V. Forhold som virker imot
 13. Inntreden i det gode landet
 14. Livet i landet
 15. Resultatet av å ta landet i eie - tempelet og byen


Del med andre