Všetko zahŕňajúci Kristus

Od Witnessa Lee

Druhá séria, druhá kniha, 190 strán.

Kresťanská kniha zdarma - Všetko zahŕňajúci Kristus Kresťanská kniha zdarma - Všetko zahŕňajúci Kristus

Witnes Lee odhaľuje, že dobrá zem, ktorá je vykreslená v knihe Deuteronómium je úplným typom a obrazom Krista. Rovnako, ako je zem plná nevystihnuteľných bohatstiev, tak je aj Kristus pre nás. Táto kniha povzbudzuje hľadajúcich Boha vstúpiť do každodennej skúsenosti s Kristom, ktorý je pre nás všetkým pre naplnenie Božieho večného plánu.

 • Uvedomujete si, že môžete zakúšať celého, bohatého Krista?
 • Pozrite si obraz toho, ako sú Kristove bohatstvá znázornené zemou, ktorú zdedili deti Izraela.
 • Zakúšajte dnes bohatého Krista ako naše všetko.
 • Cítite sa zbytočný? Nedostatočný? Smädný? Slabý? Hladný? Chudobný? Zistite, ako môže Kristus naplniť vaše potreby.

Zadný obal

"Všetky typy a obrazy nájdené v Starom zákone predstavujú nádherný pohľad na nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Jedným z najvýznamnejších a zároveň prehliadaným typom je dobrá zem. Vo Všetko zahŕňajúcom Kristovi Witness Lee vysvetľuje úryvky z knihy Deuteronomium, ukazujúc, že zem zdedená deťmi Izraela je plná typov Krista, ktorý je naším novozákonným dedičstvom. Približuje nám tak detailnú štúdiu časti nevystihnuteľného bohatstva dobrej zeme. Každý typ je vysvetlený a aplikovaný, kvôli našej kresťanskej skúsenosti. Kniha všetko zahŕňajúci Kristus, od začiatku až do konca, povzbudzuje tých, ktorí hľadajú Boha k dennému prežívaniu a vychutnávaniu Krista ako dobrej zeme pre naplnenie Božieho večného zámeru."

Obsah

 1. Všetko zahŕňajúci Kristus - Úvod
 2. Dobrota zeme - jej priestrannosť
 3. Dobrota zeme - jej vyvýšenosť
 4. Dobrota zeme - jej nevystihnuteľné bohatstvo I. Voda
 5. Dobrota zeme - jej nevystihnuteľné bohatstvo II. Potrava
 6. Dobrota zeme - jej nevystihnuteľné bohatstvo II. Potrava(pokračovanie)
 7. Dobrota zeme - jej nevystihnuteľné bohatstvo III. Nerasty
 8. Dobrota zeme - jej nevystihnuteľné bohatstvo III. Nerasty(pokračovanie)
 9. Ako obsadiť zem I. Baránok, manna, truhla svedectva, svätostánok
 10. Ako obsadiť zem II. Obete a kňazstvo
 11. Ako obsadiť zem III. Princípy vedenia
 12. Ako obsadiť zem IV. Zostavenie armády
 13. Ako obsadiť zem V. Odporujúce okolnosti
 14. Vstup do dobrej zeme
 15. Život v dobrej zemi
 16. Výsledok zeme - chrám a mesto


Podeľte sa aj s ostatnými