Všezahrnující Kristus

Od Witnesse Lee

Všezahrnující Kristus

Chci stáhnout e-knihu

Stáhněte si zdarma Vaše e-knihy

"Všechny předobrazy ve Starém Zákoně předkládají nádherný pohled na našeho Spasitele Ježíše Krista. Jedním z nejdůležitějších, i když často přehlížených, předobrazů, je dobrá země. V knize Všezahrnující Kristus Witness Lee vykladá různé části 5. knihy Mojžíšovy a ukazuje, že země, kterou zdědili synové Izraele, je plným předobrazem Krista, který je naším dědictvím v Novém Zákoně. Překládá podrobnou studii některých nevystižitelných bohatství dobré země. Každý z těchto předobrazů je vysvětlen a následně vztažen na zkušenost nás coby věřících. Všepojímající Kristus od začátku až do konce povzbuzuje ty, kdo hledají Boha, aby každý den zakoušeli a užívali Krista jako dobrou zemi, aby tak byl naplněn Boží věčný záměr."

Všezahrnující Kristus

Chci se dostat tištěnou knihu

Získejte zdarma tištěné knihy

Sdílejte s druhými