Všezahrnující Kristus

Od Witnesse Lee

Sada 2, druhá kniha, 190 stran

Křesťanská kniha zdarma - Všezahrnující Kristus Křesťanská kniha zdarma - Všezahrnující Kristus

Witness Lee ukazuje, že dobrá země vylíčená v knize Deuteronomium je plná vzorů a obrazů Krista. Stejně jako země je plná nevyzpytatelných bohatství, stejně tak je Kristus k nám. Tato kniha povzbuzuje Boží hledače, aby vstoupili do každodenní zkušenosti Krista jako všechno pro nás, pro naplnění Božího věčného záměru.

 • Uvědomujete si, že celý bohatý Kristus může být vámi zakoušený?
 • Pohleďte na obráz, jak jsou Kristova bohatství znázorněny zemí zděděnou syny Izraelskými.
 • Zakuste tohoto bohatého Krista dnes, jako naše všechno.
 • Cítíte se nízko? Nedostatečně? Jste žízniví? Slabí? Hladoví? Chudí? Podívejte se, jak Kristus může naplnit vaše potřeby.

Zadní obal

"Všechny předobrazy ve Starém Zákoně předkládají nádherný pohled na našeho Spasitele Ježíše Krista. Jedním z nejdůležitějších, i když často přehlížených, předobrazů, je dobrá země. V knize Všezahrnující Kristus Witness Lee vykladá různé části 5. knihy Mojžíšovy a ukazuje, že země, kterou zdědili synové Izraele, je plným předobrazem Krista, který je naším dědictvím v Novém Zákoně. Překládá podrobnou studii některých nevystižitelných bohatství dobré země. Každý z těchto předobrazů je vysvětlen a následně vztažen na zkušenost nás coby věřících. Všepojímající Kristus od začátku až do konce povzbuzuje ty, kdo hledají Boha, aby každý den zakoušeli a užívali Krista jako dobrou zemi, aby tak byl naplněn Boží věčný záměr."

Obsah

 1. Všezahrnující Kristus — Úvod
 2. Výbornost země — její prostornost
 3. Výbornost země — její vyvýšenost
 4. Výbornost země — její nevystižitelné bohatství I. Voda
 5. Výbornost země — její nevystižitelné bohatství II. Potrava
 6. Výbornost země — její nevystižitelné bohatství II. Potrava (pokračování)
 7. Výbornost země — její nevystižitelné bohatství III. Nerosty
 8. Výbornost země — její nevystižitelné bohatství III. Nerosty (pokračování)
 9. Jak obsadit zemi I. Beránek, mana, schrána a stánek
 10. Jak obsadit zemi II. Oběti a kněžství
 11. Jak obsadit zemi III. Principy vedení
 12. Jak obsadit zemi IV. Sestavení armády
 13. Jak obsadit zemi V. Nepřátelské okolnosti
 14. Vstup do dobré země
 15. Život v zemi
 16. Vyústění země — chrám a město


Sdílejte s druhými