Boží ekonomie

Od Witnesse Lee

Sada 2, třetí kniha, 216 stran

Křesťanská kniha zdarma - Boží ekonomie Křesťanská kniha zdarma - Boží ekonomie

Víte, co je Boží touha, Jeho plán a Jeho ústřední práce? Vše je součástí Boží ekonomie. V této bohaté knize Witness Lee odhaluje ústřední zjevení Bible a jak můžeme prakticky spolupracovat s Kristem na plnění Jeho věčného plánu.

 • Boží ekonomie je provádění touhy Jeho srdce vstoupit do člověka.
 • Přečtěte si, jak se Boží vykonávání Jeho plánu vztahuje dnes na nás.
 • Začněte spolupracovat s Pánovou touhou tim, že otevřete své srdce, duši, ducha a celou bytost k Pánu.
 • Odhalte, jak zažívat společně život Těla, pro budování Božího obydlí - konečného dovršení Boží ekonomie.

Zadní obal

"V roce 1927 vydal Watchman Nee svoji knihu Duchovní člověk o křesťanském růstu a postupu, která se stala klasikou. V této knize Nee překládá prostou biblickou pravdu o tomu, že člověk je složen ze tří částí - ducha, duše a těla - jako ústřední a nezbytné zjevení pro věřící, aby mohli postupovat ve svém duchovním životě. V Boží ekonomii Neeho nejbližší spolupracovník Witness Lee, kterému Nee nejvíce důvěřoval, buduje na tomto základu, aby odhalil ústřední zjevení Bible - tedy, že Bůh chce rozdílet sám sebe do člověka, aby byl plně vyjádřen v církvi. V Boží ekonomii Lee jasně ukazuje pohyb Boží trojice a předkládá věřícím praktické způsoby, jak s Bohem spolupracovat pro naplnění Jeho věčného plánu."

Obsah

 1. Ekonomie trojjediného Boha
 2. Duch dostačující všemu
 3. Sídlo Božího Ducha
 4. Klíč k vnitřnímu Duchu
 5. Osoby Boha a části člověka
 6. Části vnitřní a části skryté
 7. Funkce nitra a skrytých částí
 8. Jak zacházet se srdcem a s duchem
 9. Jak zacházet s duší
 10. Kopání v našem nitru a dobývání skrytých částí
 11. Rozlišení ducha a duše
 12. Člověk a dva stromy
 13. Kříž a duševní život
 14. Princip kříže
 15. Princip vzkříšení
 16. Bohatství vzkříšení
 17. Společenství života a vnímání života
 18. Používání ducha a vstup do něj
 19. Skrytý Kristus v našem duchu
 20. Trojdílný člověk a církev
 21. Budování Božího sídla
 22. Pokrytí Boží stavby
 23. Církev-Bůh zjevený v těle
 24. Vize jádra Boží ekonomie


Sdílejte s druhými