Ekonomia Boża

Autor: Witness Lee

Zestaw drugi, książka trzecia, s. 220.

Bezpłatna książka chrześcijańska - Ekonomia Boża Bezpłatna książka chrześcijańska - Ekonomia Boża

Czy wiesz na czym polega pragnienie Boga, Jego plan i centralne dzieło? To części, z których składa się ekonomia Boża. W tej treściwej książce Witness Lee ukazuje centralne objawienie Biblii i to, jak możemy praktycznie współpracować z Chrystusem w celu wypełnienia Jego odwiecznego planu.

 • Boża ekonomia polega na realizacji tego, czego pragnie On w swym sercu – wejść w człowieka.
 • Dowiedz się, jak to, że Bóg realizuje swój plan, wiąże się z nami w obecnym czasie.
 • Zacznij współpracować z pragnieniem Pana, otwierając na Niego swoje serce, duszę, ducha i całą istotę.
 • Odkryj, jak doświadczać zbiorowego życia Ciała w celu zbudowania Bożego mieszkania – ostatecznego zwieńczenia Bożej ekonomii.

Tylna okładka

„W roku 1927 Watchman Nee ogłosił Duchowego człowieka, swoje klasyczne dzieło, traktujące o wzroście i rozwoju chrześcijanina. W książce tej przedstawił prostą prawdę biblijną głoszącą, iż człowiek składa się z trzech części – ducha, duszy oraz ciała. Prawda ta stała się dla wierzących centralnym i niezbędnym objawieniem, umożliwiającym wzrost i rozwój życia duchowego. W Ekonomii Bożej, najbliższy i najbardziej zaufany współpracownik Watchmana Nee, Witness Lee, budując na tym fundamencie, odsłania jądro biblijnego objawienia – to, iż Bóg pragnie wszczepić się w człowieka, aby osiągnąć swój pełny wyraz w kościele. W swej książce Witness Lee w przejrzysty sposób ukazuje poruszanie się Boskiej Trójcy, a także podaje wierzącym praktyczne sposoby, dzięki którym mogą oni współpracować z Trójjedynym Bogiem w celu wypełnienia Jego odwiecznego zamysłu”.

Spis treści

 1. Ekonomia Trójjedynego Boga
 2. Wszechwystarczający Duch
 3. Siedziba boskiego Ducha
 4. Klucz do zamieszkującego Ducha
 5. Osoby Boga i części człowieka
 6. Części wewnętrzne i część ukryta
 7. Funkcje części wewnętrznych i części ukrytej
 8. Jak uporać się z sercem i duchem
 9. Jak uporać się z duszą
 10. Przekopywanie części wewnętrznych i części ukrytej
 11. Odróżnianie ducha od duszy
 12. Człowiek i dwa drzewa
 13. Krzyż i życie duszy
 14. Zasada krzyża
 15. Zasada zmartwychwstania
 16. Bogactwa zmartwychwstania
 17. Społeczność życia i odczucie życia
 18. Używanie ducha i wchodzenie w ducha
 19. Ukryty Chrystus w naszym duchu
 20. Trójczęściowy człowiek a kościół
 21. Budowa Bożego mieszkania
 22. Nakrycie Bożej budowli
 23. Kościół – Bóg objawiony w ciele
 24. Wizja celu Bożej ekonomii


Podziel się z innymi