Ekonomia Boża

Autor: Witness Lee

Ekonomia Boża

Chcę pobrać e-booka

Pobierz bezpłatne e-booki

„W roku 1927 Watchman Nee ogłosił Duchowego człowieka, swoje klasyczne dzieło, traktujące o wzroście i rozwoju chrześcijanina. W książce tej przedstawił prostą prawdę biblijną głoszącą, iż człowiek składa się z trzech części – ducha, duszy oraz ciała. Prawda ta stała się dla wierzących centralnym i niezbędnym objawieniem, umożliwiającym wzrost i rozwój życia duchowego. W Ekonomii Bożej, najbliższy i najbardziej zaufany współpracownik Watchmana Nee, Witness Lee, budując na tym fundamencie, odsłania jądro biblijnego objawienia – to, iż Bóg pragnie wszczepić się w człowieka, aby osiągnąć swój pełny wyraz w kościele. W swej książce Witness Lee w przejrzysty sposób ukazuje poruszanie się Boskiej Trójcy, a także podaje wierzącym praktyczne sposoby, dzięki którym mogą oni współpracować z Trójjedynym Bogiem w celu wypełnienia Jego odwiecznego zamysłu”.

Ekonomia Boża

Chcę dostać egzemplarz książki w formie drukowanej

Zdobądź bezpłatne egzemplarze książek w formie drukowanej

Podziel się z innymi