Guds ekonomi

Av Witness Lee

Set två, andra boken, 221 sidor.

Kostnadsfria kristna böcker - Guds ekonomi Kostnadsfria kristna böcker - Guds ekonomi

Vet du vad Guds önskan, hans plan och centrala arbete är? De är delar av Guds ekonomi. I den här rika boken uppenbarar Witness Lee Bibelns centrala uppenbarelse och hur vi praktiskt kan samarbeta med Kristus för uppfyllandet av hans eviga plan.

  • Guds ekonomi är genomförandet av han hjärteönskan att komma in i människan.
  • Lär dig hur Guds genomförande av sin plan relateras till oss idag.
  • Börja att samarbeta med Herrens önskan genom att öppna upp ditt hjärta, din själ, ande och hela ditt väsen för Herren.
  • Upptäck hur man erfar det korporativa, kroppslivet för byggandet av Guds boning – det slutliga fullbordandet av Guds ekonomi.

Bakre omslag

"År 1927 publicerade Watchman Nee sin andliga klassiker, Den andliga människan, som handlar om en kristens tillväxt och utveckling. I den boken presenterar Nee den enkla bibliska sanningen att människan är sammansatt av tre delar – ande och själ och kropp – som en central och nödvändig uppenbarelse för att troende ska utvecklas i sitt andliga liv. I Guds ekonomi bygger Nees närmaste och mest betrodde medarbetare, Witness Lee, på denna grund för att avtäcka Bibelns centrala uppenbarelse – att Gud vill ingjuta sig själv i människan för sitt fulla uttryck i församlingen. I Guds Ekonomi presenterar Lee tydligt den treenige Gudens förflyttning och ger de troende praktiska sätt att samarbeta med honom för att uppfylla hans eviga plan.

Innehållsförteckning

1.   Den treenige Gudens ekonomi

2.   Den alltillräcklige Anden
3.   Den gudomlige Andens boning
4.   Nyckeln till den inneboende Anden
5.   Guds personer och människans delar
6.   De inre och dolda delarna
7.   De inre, dolda delarnas funktion
8.   Att ta itu med hjärtat och anden
9.   Att ta itu med själen
10. Att gräva i våra inre och dolda delar
11. Att urskilja själen från Anden
12. Människan och de två träden
13. Korset och själslivet
14. Korsets princip
15. Uppståndelsens princip
16. Uppståndelsens rikedom
17. Livets gemenskap och livets känsla
18. Att öva anden och att komma in i anden
19. Den dolde Kristus i vår ande
20. Den tredelade människan och församlingen
21. Byggandet av Guds boning
22. Guds byggnads täckning 
23. Församlingen - Gud uppenbarad i kött
24. Visionen av Guds ekonomis kännemärke


Dela med andra