Božia ekonómia

Od Witnessa Lee

Druhá séria, tretia kniha, 216 strán.

Kresťanská kniha zdarma - Božia ekonómia Kresťanská kniha zdarma - Božia ekonómia

Viete čo je Božia túžba, Jeho plán a ústredné dielo? Sú to súčasti Božej ekonómie. Witnes Lee v tejto bohatej knihe odhaľuje ústredné zjavenie Biblie a to, ako môžeme prakticky spolupracovať s Kristom pre naplnenie Jeho večného plánu.

 • Božou ekonómiou je uskutočňovanie túžby Jeho srdca, ktorou je vstúpiť do človeka.
 • Zistite, ako sa Božie uskutočňovanie Jeho plánu vzťahuje dnes k nám.
 • Začnite spolupracovať s Pánovou túžbou tým, že Pánovi otvoríte svoje srdce, dušu, ducha a celú svoju bytosť.
 • Objavte, ako môžete zakúšať súhrnný život Tela pre budovanie Božieho príbytku - konečného zavŕšenia Božej ekonómie.

Zadný obal

"V roku 1927 Watchman Nee publikoval svoju duchovnú klasiku o kresťanskom raste a progrese - knihu Duchovný človek. V tejto knihe Nee prezentuje jednoduchú biblickú pravdu, že človek pozostáva z troch častí – ducha, duše a tela. Pre rozvoj duchovného života veriacich je práve toto, to hlavné a rozhodujúce zjavenie. V knihe Božia ekonómia, najbližší a najdôvernejší spolupracovník Watchmana Nee, Witness Lee, buduje na tomto základe s úmyslom odhaliť hlavné zjavenie Biblie – to že Boh chce kvôli Svojmu úplnému vyjadreniu sa v cirkvi,vložiť do človeka samého Seba. V Božej ekonómii Lee jasne ukazuje pohyb Božskej Trojice a ukazuje veriacim praktické príležitosti na to, aby s Ním mohli spolupracovať kvôli naplneniu Jeho večného plánu.

Obsah

 1. Ekonómia Trojjediného Boha
 2. Duch postačujúci na všetko
 3. Príbytok Božského Ducha
 4. Kľúč k prebývajúcemu duchu
 5. Osoby Boha a zložky človeka
 6. Vnútorné a skryté časti
 7. Funkcia vnútorných a skrytých častí
 8. Zaobchádzanie so srdcom a duchom
 9. Zaobchádzanie s dušou
 10. Kopanie vo vnútorných a skrytých častiach
 11. Rozpoznanie ducha od duše
 12. Človek a dva stromy
 13. Kríž a duševný život
 14. Princíp kríža
 15. Princíp vzkriesenia
 16. Bohatstvo vzkriesenia
 17. Spoločenstvo života a vnímanie života
 18. Používanie ducha a vstup do neho
 19. Skrytý Kristus v našom duchu
 20. Trojzložkový človek a cirkev
 21. Budovanie Božieho príbytku
 22. Príkrov Božej stavby
 23. Cirkev - Boh zjavený v tele
 24. Vízia zacielenia Božej ekonómie


Podeľte sa aj s ostatnými