Základné prvky kresťanského života - Tretí zväzok

od Watchmana Nee a Witnessa Lee

Tretia séria, prvá kniha, 39 strán.

Kresťanská kniha zdarma - Základné prvky kresťanského života, tretí zväzok Kresťanská kniha zdarma - Základné prvky kresťanského života, tretí zväzok

Watchman Nee a Witnes Lee odhaľujú, že existuje vyšší princíp žitia, ako je princíp dobra a zla. Ak dovolíme, aby v nás pôsobil Božský život, privedie nás to k správnemu žitiu, ktoré vyústi do našej spolupráce s Bohom pre budovanie cirkvi.

  • Objavte, ako má byť kresťanstvo postavené na štandarde života a nie iba na štandarde správneho a nesprávneho.
  • Naučte sa, ako žiť a uspokojovať božský život, ktorý je vo vás.
  • Objavte, čo je Božím večným plánom pre cirkev.
  • Uvedomte si, že Biblia je v prvom rade knihou života a nie iba knihou vonkajších noriem. Naučte sa, ako sa tešiť, zakúšať a žiť prostredníctvom Božieho slova.

Zadný obal

"Existujú aj hlbšie skúsenosti Krista, ktoré v kresťanskom živote považujeme za základné. Ako veriaci by sme mali žiť čo najviac podľa najvyššieho princípu života, a nie podľa princípu dobrého a zlého. Keď v nás pôsobí Boží život, žiarenie tohto života nás privádza k správnemu spôsobu života a buduje nás spolu s ostatnými veriacimi do súhrnného vyjadrenia Boha, ktorým je cirkev. Tretí zväzok Základných prvkov kresťanského života, od Watchmana Nee a Witnessa Lee, nám túto skúsenosť približuje. Tieto posolstvá prinášajú všetkým veriacim duchovné zaopatrenie pre ich individuálny rast v Pánovi a rovnako aj pre rast a budovanie cirkvi."

Obsah

  1. Dva princípy žitia: Princíp života alebo princíp správneho a nesprávneho: Pristihli ste sa už niekedy pri tom, ako zápasíte s tým, ako by bolo správne, dobré, sa v určitej situácii zachovať? Boli sme vychovaní podľa princípu správneho a nesprávneho, avšak teraz, ako kresťania, máme vyššie meradlo - žiť podľa Božieho života! Watchman Nee v tejto život-meniacej kapitole otvára praktickú záležitosť toho, ako žiť podľa princípu života.
  2. Spôsob budovania cirkvi: Dnes máme na tejto zemi cieľ, ktorým je budovanie cirkvi, ako Tela Kristovho. V tejto kapitole si uvedomíte, ako sa okamžite môžete podieľať na Božej túžbe pre cirkev.
  3. Modlitebné čítanie Slova: Ako kresťania potrebujeme rásť. Pre dieťa by bolo podivné ak by stále ostávalo dieťaťom, rovnako aj pre kresťana nie je normálne ak nerastie. Ako rastieme v Pánovi? Prostredníctvom duchovného mlieka a výživy v Božom Slove! Witnes Lee nám odhaľuje tajomstvo, ako prijímať Božie Slovo živým spôsobom prostredníctvom modlitby.

Séria bezplatných kresťanských kníh

Božia ekonómia Poznanie života

Podeľte sa aj s ostatnými