Hristiyan Yaşamının Temel Öğeleri 3. Cilt

by Watchman Nee and Witness Lee

Üçüncü set, birinci kitap, 39 sayfa.

Ücretsiz Hristiyan Kitabı - Hristiyan Yaşamının Temel Öğeleri 3. Cilt Ücretsiz Hristiyan Kitabı - Hristiyan Yaşamının Temel Öğeleri 3. Cilt

Watchman Nee ve Witness Lee, saf doğru ya da yanlıştan daha yüksek bir ilke ile yaşamayı gösterir. Tanrı yaşamının içimizde çalışmasına izin verdiğimizde Kilise'nin geliştirmesi için Tanrı ile birlikte çalışma ile sonuçlanan uygun bir yaşamını bize getirir.

  • Hristiyanlığın nasıl doğru ve yanlış saf standardına değil yaşama dayanmasını keşfedin.
  • Nasıl içinizdeki tanrısal yaşamla yaşamanızı ve onu memnun etmenizi öğrenin.
  • Kilise için Tanrı'nın ebedi planının ne olduğunu keşfedin.
  • Kutsal Kitap'ın öncelikle bir yaşamın kitabı olduğunu ve sadece bir dışa standartların kitabı olmadığını bilin. Tanrı'nın Sözü'nden zevk almak, tadını almak ve yaşamak için öğrenin.

Arka Kapak

"Hristiyan yaşamında temel olan daha ileri Mesih tecrübeleri vardır. Biz, inanlılar olarak doğru ve yanlış ilkesi yerine daha yüksek olan yaşam ilkesine göre yaşamalıyız. Tanrı’nın yaşamı içimizde çalışırken bu yaşamın aydınlığı bizi uygun bir yaşama getirip diğer inanlılarla birlikte Tanrı’nın birleşmiş ifadesi olan kiliseyi kurar. Watchman Nee ve Witness Lee tarafından yazılan Hristiyan Yaşamının Temel Öğeleri 3. Cilt’te bu tecrübeler ayrıntılı açıklanır. Bu vaazlar, ruhsal gıda olarak, hem inanlıların Rab’de kişisel gelişmesini hem de kilisenin kurulup gelişmesini sağlar."

Içindekiler

  1. Yaşamanın İki İlkesi:: Yaşam İlkesi ya da Doğru ile Yanlış İlkesi: Tanrısal ve doğru bir şeyi yapmayı bulmanızla mücadeleye yakalandınız mı? Doğru ve yanlış ilkesine göre büyüdük ama şimdi Hristiyanlar olarak bizim standardımız daha yüksektir - Tanrı yaşamına göre yaşamak! Bu yaşam değiştiren bölümde, Watchman Nee yaşam ilkesi ile yaşamanın bu pratik konusunu açar
  2. Kiliseyi Geliştirmenin Yolu: Bugün yeryüzünde bir amacımız vardır ve bu amaç Mesih'in Bedeni olan kiliseyi geliştirmektir. Bu bölümde kilise için şu anda Tanrı'nın isteğinin payını alabildiğinizi fark edeceksiniz.
  3. Söz’ü Duayla Okumak: Bir Hristiyan olarak büyümek gerekiyor. Bir bebeğin üzün sure bebek durumunda kalması gibi garip olarak bir Hristiyan'ın hiç büyümemesi de normal değildir. Rab içinde nasıl büyüyoruz? Bu Tanrı'nın Sözü'nden gelen ruhsal süt ve beslenmeyle olur! Witness Lee bize nasıl duayla diri bir yoldan Tanrı'nın Sözü'nü almamızın sırrını sağlar.

Ücretsiz Hristiyan Kitabının Dizisi

Tanrı’nın Tasarısı Yaşam Bilgisi

Başkaları ile paylaşmak