Používajte naše knihy ako sprievodcu pri svojom štúdiu Biblie.

Naše knihy môžu sprevádzať vaše čítanie Biblie tak, aby ste sa sústredili na významné pravdy. Získajte pomoc pre skvalitnenie svojho denného čítania.

Naše knihy sa dajú čítať všeobecným a pomalým spôsobom. Rovnako môžu byť použité aj špecificky, ako pomôcka pri štúdiu Biblie, alebo ako lekcie kresťanskej skúsenosti. Knihy sú zoradené postupne, od základných, cez stredné, až k pokročilým témam. Naše knihy môžete používať ako pomôcku pri štúdiu Biblie.
  • Začnite trojitou sériou, ktorá vás prevedie kresťanskou vierou a princípmi kresťanského života, aby ste si hlbšie uvedomili, aký význam má byť kresťanom.
  • Študujte znamenia, typy a predobrazy Krista v Starom Zákone, v ukážkovej expozícii knihy Deuteronómium.
  • Porozumejte Biblii prostredníctvom interpretácie Biblie a ústredných, kľúčových bodov v Biblii. Zistite z Biblie viac o Božom živote, prostredníctvom detailného a hĺbkového pohľadu na Boží život, a z kresťanskej skúsenosti.
  • Zúčastnite sa dôkladnej prehliadky cirkvi naprieč celou Bibliou od Genezis po Zjavenie.

Zdroje na štúdium Biblie


Podeľte sa aj s ostatnými