Naše knihy vám pomôžu porozumieť Biblii

Rozšírte svoje porozumenie Biblie a získajte z Božieho Slova výživu.

Čítaním našich kníh v postupnom poradí sa dozviete o Biblii a jej kľúčových bodoch. Čítanie našich kníh je doplnkom ku čítaniu Biblie a môže zdokonaliť vaše pochopenie všetkých bodov základnej kresťanskej viery. Naše knihy vám zabezpečia dobrý základ pre kresťanský život.

Mnohé ústredné záležitosti v Biblii, ako napríklad: Kristus, Cirkev, Boží život a súčasné Božie dielo sú detailne vysvetlené. Rovnako sú v nich zahrnuté mnohé interpretácie príbehov, podobenstiev, znamení, typov a predobrazov z Biblie, ktoré vám pomôžu jej porozumieť.

Čítajte Bibliu pre duchovný rast

Keď čítame Bibliu, našou potrebou nie je iba to, aby sme ju pochopili, alebo z nej nadobudli poznatky. Potrebujeme byť Božím Slovom živení a duchovne zaopatrení, toto je našou hlavnou potrebou. Samozrejme, že potrebujeme aj správne pochopenie Biblie a naše knihy k tomu dopomôžu, ale potrebujeme ísť vyššie a naučiť sa dotýkať sa ducha, života a pokrmu, ktoré sú v Biblii obsiahnuté.

Biblia hovorí, že je mliekom, pokrmom, že je sladšia ako med a že potrebujeme jesť jej slová. Ako to môžeme robiť? Nejedná sa o fyzické jedenie, ale o duchovné jedenie, prostredníctvom ktorého môžeme rásť až do zrelosti.

Gréčtina pre slovo používa dve rôzne slová - logos a rhema. Logos je písané, stále slovo. Rhema je priame, aktuálne prehovorené slovo. Slová v Biblii obsahujú ducha a život a ako rhema slovo pre nás môžu byť pokrmom. Potrebujeme sa naučiť, ako brať písané slovo Biblie a zmeniť ho na priame Božie prehováranie k nám, aby sme z neho získali duchovný obsah. Naše knihy obsahujú spôsob ako to dosiahnuť a môžu obohatiť vašu skúsenosť pri čítaní Biblie. Tieto knihy nám v tomto veľmi pomohli a to je aj dôvod, prečo sme sa rozhodli volať sa distribútormi literatúry Rhema.


Zdroje Biblického štúdia


Kresťanské knihy zdarma

Our books can help you know the Bible, learn about Christ, and supply practical help for your Christian life.

Our books can help you know the Bible, learn about Christ, and supply practical help for your Christian life. This series contains 7 books that are in 3 sets. The topics in this series progress and are a wonderful supply for everyone.

Available in eBook or Printed Book Format


Podeľte sa aj s ostatnými