Naše knihy vám pomôžu porozumieť Biblii

Rozšírte svoje porozumenie Biblie a získajte z Božieho Slova výživu.

Čítaním našich kníh v postupnom poradí sa dozviete o Biblii a jej kľúčových bodoch. Čítanie našich kníh je doplnkom ku čítaniu Biblie a môže zdokonaliť vaše pochopenie všetkých bodov základnej kresťanskej viery. Naše knihy vám zabezpečia dobrý základ pre kresťanský život.

Mnohé ústredné záležitosti v Biblii, ako napríklad: Kristus, Cirkev, Boží život a súčasné Božie dielo sú detailne vysvetlené. Rovnako sú v nich zahrnuté mnohé interpretácie príbehov, podobenstiev, znamení, typov a predobrazov z Biblie, ktoré vám pomôžu jej porozumieť.

Čítajte Bibliu pre duchovný rast

Keď čítame Bibliu, našou potrebou nie je iba to, aby sme ju pochopili, alebo z nej nadobudli poznatky. Potrebujeme byť Božím Slovom živení a duchovne zaopatrení, toto je našou hlavnou potrebou. Samozrejme, že potrebujeme aj správne pochopenie Biblie a naše knihy k tomu dopomôžu, ale potrebujeme ísť vyššie a naučiť sa dotýkať sa ducha, života a pokrmu, ktoré sú v Biblii obsiahnuté.

Biblia hovorí, že je mliekom, pokrmom, že je sladšia ako med a že potrebujeme jesť jej slová. Ako to môžeme robiť? Nejedná sa o fyzické jedenie, ale o duchovné jedenie, prostredníctvom ktorého môžeme rásť až do zrelosti.

Gréčtina pre slovo používa dve rôzne slová - logos a rhema. Logos je písané, stále slovo. Rhema je priame, aktuálne prehovorené slovo. Slová v Biblii obsahujú ducha a život a ako rhema slovo pre nás môžu byť pokrmom. Potrebujeme sa naučiť, ako brať písané slovo Biblie a zmeniť ho na priame Božie prehováranie k nám, aby sme z neho získali duchovný obsah. Naše knihy obsahujú spôsob ako to dosiahnuť a môžu obohatiť vašu skúsenosť pri čítaní Biblie. Tieto knihy nám v tomto veľmi pomohli a to je aj dôvod, prečo sme sa rozhodli volať sa distribútormi literatúry Rhema.


Zdroje na štúdium Biblie


Podeľte sa aj s ostatnými