หนังสือของพวกเราช่วยให้คุณเข้าใจในพระคัมภีร์

เพิ่มความเข้าใจในพระคัมภีร์ให้คุณและให้คุณได้รับการบำรุงเลี้ยงด้วยพระคำของพระเจ้า

โดยการอ่านหนังสือของเราตามลำดับ คุณสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับพระคัมภีร์และประเด็นสำคัญ การอ่านหนังสือของเราสามารถเป็นสิ่งที่เสริมการอ่านพระคัมภีร์ของเราให้ดีขึ้น และสามารถช่วยพัฒนาความเข้าใจต่อประเด็นทั้งหมดของความเชื่อพื้นฐานของคริสเตียน หนังสือของเราสามารถช่วยคุณเตรียมรากฐานที่ดีสำหรับชีวิตคริสเตียนของคุณ

ประเด็นศูนย์กลางหลายประเด็นที่อยู่ในพระคัมภีร์ได้ถูกนำมาอธิบายในเนื้อหา ตัวอย่างเช่น พระคริสต์, คริสตจักร, ชีวิตของพระเจ้า, และการงานของพระเจ้าในปัจจุบันนี้ ซึ่งยังรวมถึงการตีความเรื่องราวต่างๆ, อุปมา, เครื่องหมาย, แบบเล็งและรูปภาพจากพระคัมภีร์ซึ่งจะช่วยให้คุณเข้าใจพระคัมภีร์ได้มากขึ้น

อ่านพระคัมภีร์เพื่อการเติบโตฝ่ายวิญญาณ

เมื่อเราอ่านพระคัมภีร์นั้น ความต้องการของเราไม่เพียงเพื่อเข้าหรือมีความรู้เกี่ยวกับพระคัมภีร์มากขึ้น แต่เราควรได้รับการบำรุงเลี้ยงและการหล่อเลี้ยงทางฝ่ายวิญญาณโดยพระคำของพระเจ้า นี่คือความต้องการหลักของเรา ยิ่งกว่านั้นเรายังจำเป็นต้องมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับพระคัมภีร์ และหนังสือของเราสามารถช่วยคุณได้ แต่เราก็ต้องก้าวหน้าไปกว่านี้และเรียนรู้ในการสัมผัสวิญญาณ, ชีวิต, และอาหารที่มีอยู่ในพระคัมภีร์ด้วย

พระคัมภีร์กล่าวว่า นี่คือน้ำนม, อาหาร ซึ่งหวานกว่าน้ำผึ้ง และกล่าวว่า เราควรกินพระคำ แล้วเราจะทำสิ่งนี้ได้อย่างไร? นี่ไม่ใช่การกินทางกายภาพ แต่เป็นการกินทางฝ่ายวิญญาณซึ่งเราสามารถเติบโตจนบรรลุถึงความสุกงอมได้

ในภาษากรีกมีคำสองคำที่เป็นความหมายของพระคำ คือ โลกอส(logos)และเรม่า(rhema) โลกอสคือพระคำที่เป็นลายลักษณ์อักษร เป็นพระคำยามปกติ ส่วนเรม่านั้นเป็นพระคำที่ตรัสยามฉับพลัน ที่ตรัสในทันทีทันใด พระคำที่อยู่ในพระคัมภีร์ประกอบไปด้วยวิญญาณและชีวิต และสามารถกลายเป็นอาหารให้กับเราในฐานะถ้อยคำเรม่า เราต้องเรียนรู้ในการใช้เวลาเข้าสู่พระคำที่เป็นลายลักษณ์อักษรในพระคำและเปลี่ยนพระคำเหล่านั้นให้เป็นถ้อยคำยามฉับพลันของพระเจ้าที่มาถึงเราเพื่อให้เราต้อนรับเนื้อหาทางฝ่ายวิญญาณของพระคำนั้น หนังสือของเรามีวิธีที่จะทำเช่นนี้และสามารถเสริมสร้างประสบการณ์ในขณะที่คุณอ่านพระคัมภีร์ เราได้รับการช่วยเหลืออย่างเหลือล้นจากหนังสือเล่มนี้และนี่ทำให้เราเลือกที่จะเรียกตัวเองว่าเป็น ตัวแทนแจกหนังสือเรม่า


แหล่งศึกษาพระคัมภีร์


แบ่งปันให้ผู้อื่น