หนังสือของเราเป็นแนวทางสำหรับบทเรียนในการศึกษาพระคัมภีร์ที่แจกฟรี

คุณสามารถใช้ทุกๆ บทในหนังสือของเรามาเป็นบทเรียนสอนพระคัมภีร์ได้

หนังสือของเราประกอบด้วยบทต่างๆ ที่เหมาะสำหรับใช้เป็นบทเรียนสอนพระคัมภีร์. บทเรียนทั้งหมดของเราเต็มไปด้วยข้อพระคัมภีร์อ้างอิงที่จะนำบทเรียนกลับคืนสู่พระคัมภีร์ และบทเรียนก็พัฒนาจากหัวข้อระดับง่ายไปสู่ระดับกลางและระดับสูง. บทเรียนต่างๆ ในหนังสือของเราได้ให้ภาพรวมของพระคัมภีร์, ชีวิตคริสเตียน, พระเจ้า, พระเยซู, และหัวข้ออื่นๆ อีกมากมาาย. บทเรียนของเราสามารถใช้เป็นแหล่งการศึกษาส่วนบุคคล, หมู่ศึกษาพระคัมภีร์ย่อย, หรือการสอนพระคัมภีร์ในกลุ่มขนาดใหญ่; หนังสือเหล่านี้ยังถูกรวมอยู่ในแผนการสอนของโรงเรียนสอนพระคัมภีร์บางแห่งด้วย.

ใช้ข้อพระคัมภีร์อ้างอิงในหนังสือของเรา

หนังสือของเราเต็มไปด้วยข้อพระคัมภีร์อ้างอิงที่สามารถให้คุณมีการศึกษาที่ลึกลงไปในหัวข้อนั้นๆ. เนื้อหาในหนังสือของเรามีพื้นฐานอยู่บนพระคัมภีร์, และข้อพระคัมภีร์อ้างอิงก็ช่วยในการเข้าถึงเนื้อหาของหนังสือและเข้าใจพระคัมภีร์. การอ่านหนังสือของเราควบคู่ไปกับการอ่านข้อพระคัมภีร์นั้นเป็นหนทางที่ดีเลิศในการศึกษาอย่างลึกซึ้ง

นี่คือตัวอย่างของข้อพระคัมภีร์อ้างอิงที่ใช้ให้บทแรกของหนังสือองค์ประกอบพื้นฐานแห่งชีวิตคริสเตียน เล่ม 1 คือ ความลึกลับแห่งชีวิตมนุษย์.
 
 • โครงการของพระเจ้า
  โรม 8:29; เยเนซิศ1:26; 2โกรินโธ 4:7
 • มนุษย์
  โรม 9:21-24; 1เธซะโลนิเก 5:23; โยฮัน 4:24; เอเฟโซ 5:18
 • การตกต่ำของมนุษย์
  โรม 5:12; เอเฟโซ 2:1; โกโลซาย 1:21; เยเนซิศ 6:3; โรม 6:12
 • การไถ่ของพระคริสต์เพื่อการแจกจ่ายของพระเจ้า
  โยฮัน 1:1; โยฮัน 1:14; เอเฟโซ 1:7; โยฮัน 1:29; เอเฟโซ 2:13; 1โกรินโธ 15:45ข; โยฮัน 20:22; โยฮัน 3:6
 • การบังเกิดใหม่ของมนุษย์
  1เปโตร 1:3; โยฮัน 3:3; กิจการ 20:21; กิจการ 16:31
 • ความรอดที่ครบสมบูรณ์ของพระเจ้า
  มาระโก 16:16; เอเฟโซ 3:17; โรม 12:2; ฟิลิปปอย 2:12; ฟิลิปปอย 3:21

แหล่งศึกษาพระคัมภีร์


แบ่งปันให้ผู้อื่น