Våra böcker är kostnadsfria guider för Bibelstudielektioner

Du kan använda kapitlen i våra böcker som lektioner för att undervisa i Bibeln.

Våra böcker innehåller kapitel som är perfekta för Bibellektioner. Alla våra lektioner är fyllda med versreferenser som leder lektionerna tillbaks till Bibeln och som börjar med det mest grundläggande och går vidare till mer avancerade teman. Lektionerna i våra böcker ger en övergripande bild av Bibeln, det kristna livet, Gud, Jesus och många fler teman. Våra lektioner kan användas som en personlig studieresurs, för små Bibelstudiegrupper eller för Bibelundervisning i större grupper – de används även som en läroplan av en del skolor.

Använd versreferenserna i våra böcker

Varje bok är fylld med Bibelversreferenser, som gör det möjligt för dig att ha en mer djuplodande studie av temana i våra böcker. Innehållet i våra böcker baseras på Bibeln, och referenserna ger dig möjligheten att undersöka böckernas innehåll och förstå Bibeln. Att läsa våra böcker och att läsa de tillhörande Bibelverserna är ett underbart sätt att få en djupare studie.

Här är ett exempel på de versreferenser som används i varje sektion av det första kapitlet i Det kristna livets grundläggande principer, Vol. 1 som heter: Det mänskliga livets hemlighet.
 • Guds plan
  • Romarbrevet 8:29, Första Mosebok 1:26, Andra Korintierbrevet 4:7
 • Människa
  • Romarbrevet 9:21-24, Första Tessalonikerbrevet 5:23, Johannesevangeliet 4:24, Efesierbrevet 5:18
 • Människans fall
  • Romarbrevet 5:12, Efesierbrevet 2:1, Kolosserbrevet 1:21, Första Mosebok 6:3, Romarbrevet 6:12
 • Kristi återlösning för Guds utdelning
  • Johannesevangeliet 1:1, Johannesevangeliet 1:14, Efesierbrevet 1:7, Johannesevangeliet 1:29, Efesierbrevet 2:13, Första Korintierbrevet 15:45b, Johannesevangeliet 20:22, Johannesevangeliet 3:6
 • Människans pånyttfödelse
  • Första Petrusbrevet 1:3, Johannesevangeliet 3:3, Apostlagärningarna 20:21, Apostlagärningarna 16:31
 • Guds fullständiga frälsning
  • Markusevangeliet 16:16, Efesierbrevet 3:17, Romarbrevet 12:2, Filipperbrevet 2:12, Filipperbrevet 3:21

Bibelstudieresurser


Våra gratis kristna böcker

Våra böcker kan hjälpa dig bli bekant med Bibeln, lära dig om Kristus och förse praktisk hjälp för ditt kristna liv.

Våra böcker kan hjälpa dig bli bekant med Bibeln, lära dig om Kristus och förse praktisk hjälp för ditt kristna liv. Den här serien innehåller 7 böcker i 3 set. Ämnena i den här serien utvecklas och är till underbar näring för alla.

Tillgänglig som e-bok eller i tryckt pocket format


Dela med dig till andra