Våra böcker är kostnadsfria handböcker för bibellektioner

Du kan använda varje kapitel i våra böcker för att undervisa i Bibeln.

Kapitlen i våra böcker är lämpliga som bibellektioner. Alla lektioner är fyllda med vershänvisningar som hänvisar lektionerna tillbaks till Bibel. De börjar med det mest grundläggande och avancerar mot djupare ämnen. Lektionerna i våra böcker ger en övergripande bild av Bibeln, det kristna livet, Gud, Jesus och många fler ämnen. Lektioner kan användas för enskilda studier, för stora som små bibelstudiegrupp; i vissa bibelskolor används de även som en del av läroplanen.

Så använder man versreferenserna i våra böcker

Varje bok är fylld med bibelverser och det öppnar möjligheten för en mer djupgående ämensstudier. Innehållet i våra böcker baseras på Bibeln och referenserna ger dig möjligheten att studera böckernas innehåll och förstå Bibeln. Att läsa våra böcker och att läsa bibelverserna är ett fantastiskt sätt att studera på djupet.

Här kommer ett exempel på vershänvisning som finns i första kapitlet i Det kristna livets grundläggande principer, Volym 1 och heter: Det mänskliga livets hemlighet.
 • Guds plan
  • Romarbrevet 8:29, Första Mosebok 1:26, Andra Korintierbrevet 4:7
 • Människa
  • Romarbrevet 9:21-24, Första Tessalonikerbrevet 5:23, Johannesevangeliet 4:24, Efesierbrevet 5:18
 • Människans fall
  • Romarbrevet 5:12, Efesierbrevet 2:1, Kolosserbrevet 1:21, Första Mosebok 6:3, Romarbrevet 6:12
 • Kristi återlösning för Guds utdelning
  • Johannesevangeliet 1:1, Johannesevangeliet 1:14, Efesierbrevet 1:7, Johannesevangeliet 1:29, Efesierbrevet 2:13, Första Korintierbrevet 15:45b, Johannesevangeliet 20:22, Johannesevangeliet 3:6
 • Människans pånyttfödelse
  • Första Petrusbrevet 1:3, Johannesevangeliet 3:3, Apostlagärningarna 20:21, Apostlagärningarna 16:31
 • Guds fullständiga frälsning
  • Markusevangeliet 16:16, Efesierbrevet 3:17, Romarbrevet 12:2, Filipperbrevet 2:12, Filipperbrevet 3:21

Bibelstudieresurser:


Dela med andra