Våre bøker som gratis veiledere for bibelstudieleksjoner

Du kan bruke kapittelet i våre bøker som leksjoner i bibelundervisning.

Våre bøker inneholder kapitler som er perfekte for leksjoner til å undervise i Bibelen. Alle våre leksjoner er fulle av vers-referanser som bringer leksjonen tilbake til Bibelen. Leksjonene starter med det grunnleggende og går så til videregående og avanserte tema. Leksjonene i våre bøker gir et overblikk over Bibelen, det kristne livet, Gud, Jesus og mange flere tema. Våre leksjoner kan brukes som en personlig studieressurs, til små bibelstudiegrupper eller til å undervise i Bibelen i store gruppesettinger; de blir til og med brukt som pensum av noen Bibelskoler.

Bruk av vers-referansene i bøkene våre

Hver av bøkene våre er fulle av henvisninger til bibelvers, noe som gjør deg i stand til å gjøre et dypere studie av temaene i våre bøker. Innholdet i bøkene våre er basert på Bibelen, og henvisningene hjelper til med å utforske inneholdet i bøkene våre og til å forstå Bibelen. Å lese bøkene våre og å lese de tilhørende bibelversene er en vidunderlig måte å foreta et dypere studium på.

Her er et eksempel på en vers-referansene som er brukt i hver seksjon av det første kapittelet av Det kristne livets grunnleggende prinsipper, Vol. 1 kalt Menneskelivets mysterium.

 • Guds plan
  • Romerne 8:29, 1 Mosebok 1:26, 2 Korinterbrev 4:7
 • Mennesket
  • Romerbrevet 9:21-24, 1 Tessalonikerne 5:23, Johannes 4:24, Efeserne 5:18
 • Menneskets fall
  • Romerne 5:12, Efeserne 2:1, Kolosserne 1:21, 1 Mosebok 6:3, Romerne 6:12
 • Kristi frelse for Guds utdeling
  • Johannes 1:1, Johannes 1:14, Efeserne 1:7, Johannes 1:29, Efeserne 2:13, 1 Korinterne 15:45b, Johannes 20:22, Johannes 3:6
 • Menneskets gjenløsning
  • 1 Peter 1:3, Johannes 3:3, Apostlenes gjerninger 20:21, Apostlenes gjerninger 16:31
 • Guds fulle frelse
  • Markus 16:16, Efeserne 3:17, Romerne 12:2, Filipperne 2:12, Filipperne 3:21

Bibelstudieressurser


Del med andre