Naše knjige kao besplatni vodiči za lekcije za proučavanje Biblije

Poglavlja u našim knjigama možete upotrijebiti kao lekcije za poučavanje Biblije.

Naše knjige sadrže poglavlja koja su savršena za lekcije kojima možete poučavati Bibliju. Sve naše lekcije pune su biblijskih stihova koje te lekcije uvijek usmjeravaju ka Bibliji, te napreduju od početnih tema, do prijelaznih tema, pa sve do naprednih tema. Lekcije u našim knjigama pružaju pregled Biblije, kršćanskog života, Boga, Isusa i mnogih drugih tema. Naše lekcije mogu se koristiti kao resursi za osobno proučavanje, za proučavanje Biblije u malim grupama i u velikim grupama; one se čak koriste kao nastavni program u nekim biblijskim školama.

Koristite biblijske stihove u našim knjigama

Svaka od naših knjiga puna je biblijskih stihova, što vam omogućava dublje proučavanje tema u našim knjigama. Sadržaj naših knjiga temelji se na Bibliji, a biblijski stihovi pomažu da vam pruže mogućnost da istražite sadržaj naših knjiga i razumijete Bibliju. Čitanje naših knjiga i biblijskih stihova koji prate njihov sadržaj predivan je način da imate dublje proučavanje Biblije.

Ovdje je primjer biblijskih stihova koji su korišteni u svakom odjeljku prvog poglavljaTemeljnih elemenata kršćanskoga života, svezak 1 pod naslovom Tajna ljudskog života.

 • Božji plan
  • Rimljanima 8:29, Postanak 1:26, 2 Korinćanima 4:7
 • Čovjek
  • Rimljanima 9:21-24, 1 Solunjanima 5:23, Ivan (Jovan) 4:24, Efežanima 5:18
 • Čovjekov pad
  • Rimljanima 5:12, Efežanima 2:1, Kološanima 1:21, Postanak 6:3, Rimljanima 6:12
 • Kristovo otkupljenje za Božje udjeljivanje
  • Ivan (Jovan) 1:1, Ivan (Jovan) 1:14, Efežanima 1:7, Ivan (Jovan) 1:29, Efežanima 2:13, 1 Korinćanima 15:45b, Ivan (Jovan) 20:22, Ivan (Jovan) 3:6
 • Čovjekovo novo rođenje
  • 1 Petrova 1:3, Ivan (Jovan) 3:3, Djela apostolska 20:21, Djela apostolska 16:31
 • Božje potpuno spasenje
  • Marko 16:16, Efežanima 3:17, Rimljanima 12:2, Filipljanima 2:12, Filipljanima 3:21

Resursi za proučavanje Biblije


Podijelite s drugima