Onze gratis boeken kan je gebruiken als Bijbel studielessen

Je kan de hoofdstukken in onze boeken gebruiken als een les om uit de Bijbel te onderwijzen.

Onze boeken bevatten hoofdstukken die heel goed gebruikt kunnen worden om uit de Bijbel te onderwijzen. Al onze lessen staan vol met tekstverwijzingen waardoor de les je terugbrengt tot de Bijbel, en ontwikkelen zich van de basis tot verder gevorderde onderwerpen. De lessen in onze boeken voorzien in een overzicht van de Bijbel, het christelijke leven, God, Jezus, en nog veel meer onderwerpen. Onze lessen kunnen worden gebruikt als een persoonlijk studie programma, voor Bijbelstudie in groepen, of om de Bijbel te onderwijzen voor grotere groepen; ze worden zelfs gebruikt als curriculum door sommige Bijbelscholen.

Gebruik maken van de tekstverwijzingen in onze boeken

Elk boek staat vol met verwijzingen naar teksten in de Bijbel, waardoor je de onderwerpen in onze boeken dieper kunt bestuderen. De inhoud van onze boeken is gebaseerd op de Bijbel en de verwijzingen helpen je de inhoud van onze boeken verder te ontdekken en om de Bijbel beter te gaan begrijpen. Het lezen van onze boeken en de bijbehorende Bijbelverzen is een heerlijke manier om dieper de onderwerpen te bestuderen.

Hier is een voorbeeld van de tekstverwijzingen die gebruikt worden in het eerste hoofdstuk van het boek "Basiselementen van het christelijke leven, deel 1", met de titel "Het mysterie van het menselijke leven". 

 • Gods Plan
  • Romeinen 8:29, Genesis 1:26, 2 Korinthiërs 4:7
 • De mens
  • Romeinen 9:21-24, 1 Thessalonicenzen 5:23, Johannes 4:24, Efeziërs 5:18
 • De val van de mens
  • Romeinen 5:12, Efeziërs 2:1, Kolossenzen 1:21, Genesis 6:3, Romeinen 6:12
 • De verlossing van Christus voor Gods uitdeling
  • Johannes 1:1, Johannes 1:14, Efeziërs 1:7, Johannes 1:29, Efeziërs 2:13, 1 Korinthiërs 15:45b, Johannes 20:22, Johannes 3:6
 • De wedergeboorte van de mens
  • 1 Petrus 1:3, Johannes 3:3, Handelingen 20:21, Handelingen 16:31
 • Gods volledige behoudenis
  • Marcus 16:16, Efeziërs 3:17, Romeinen 12:2, Filippenzen 2:12, Filippenzen 3:21

Bijbelstudie bronnen


Met anderen delen