Meie raamatud kui tasuta juhendid Piibli õppimise õppetundideks

Sa saad kasutada peatükke meie raamatutes õppetundidena selleks et õpetada Piiblit.

Meie raamatud sisaldavad peatükke mis on täiuslikud Piibli õpetamise õppetundideks. Kõik meie õppetunnid on täidetud viidetega Piiblisalmidele mis toovad õppetunnid tagasi Piibli juurde, ning arenevad alusrajavatest teemadest keskmise ja edasijõudnute taseme teemadeni. Õppetunnid meie raamatutes pakuvad ülevaadet Piiblist, kristlikust elust, Jumalast, Jeesusest ja paljudest teistest teemadest. Meie õppetunde saab kasutada isikliku õppematerjalina, väikerühma Piibliõppeks või selleks et õpetada Piiblit suures rühmas; neid kasutatakse isegi kohustusliku kirjandusena mõndades Piiblikoolides.

Piibli salmide viidete kasutamine meie raamatutes

Iga meie raamat on täis viiteid Piiblisalmidele, võimaldades sul sügavamalt õppida teemasid meie raamatuis. Meie raamatute sisu põhineb Piiblil ja viited võimaldavad sul uurida meie raamatute sisu ja aru saada Piiblist. Meie raamatute lugemine ja nendes sisalduvate Piiblisalmide lugemine on imeline viis sügavamaks õppimiseks.

Siin on näide Piiblisalmide viidetest mida on kasutatud igasKristliku elu põhialuste, osa 1 esimeses peatüki lõigus mida nimetatakse Inimelu saladus.

 • Jumala plaan
  • Roomlastele 8:29, 1. Moosese raamat 1:26, 2. Korintlastele 4:7
 • Inimene
  • Roomlastele 9:21-24, 1. Tessalooniklastele 5:23, Johannese 4:24, Efeslastele 5:18
 • Inimese langus
  • Roomlastele 5:12, Efeslastele 2:1, Kolosslastele 1:21, 1. Moosese raamat 6:3, Roomlastele 6:12
 • Kristuse lunastus Jumala väljajagamiseks
  • Johannese 1:1, Johannese 1:14, Efeslastele 1:7, Johannese 1:29, Efeslastele 2:13, 1. Korintlastele 15:45b, John 20:22, Johannese 3:6
 • Inimese uuestisündimine
  • 1. Peetruse 1:3, Johannese 3:3, Apostlite teod 20:21, Apostlite teod 16:31
 • Jumala täielik pääste
  • Markuse 16:16, Efeslastele 3:17, Roomlastele 12:2, Filipplastele 2:12, Filipplastele 3:21

Piibli õppimise allikad


Jagage teistega