Meie raamatud aitavad sul Piiblit mõista

Suurenda oma arusaamist Piiblist ja saa toidetud Jumala Sõnaga.

Lugedes läbi meie raamatuid järjekorras õpid Piibli kohta ja õpid võtmetähtsusega punkte. Meie raamatute lugemine on täiendus Piibli lugemisele ja aitab arendada sinu arusaamist kõikidest kristliku elu põhialustest. Meie raamatud aitavad rajada head alust sinu kristlikule elule.

Paljud kesksed asjad Piiblis on üksikasjalikult lahtiseletatud, nagu näiteks: Kristus, Jumala elu, Jumala töö tänapäeval. Hõlmatud on ka paljud tõlgendused lugudest, tähendamis-sõndadest, märkidest, eelkujunditest, ja piltidest Piiblist mis saavad aidata sul Piiblit mõista.

Loe Piiblit et kasvada vaimulikult

Kui me tuleme Piibli lugemise juurde, siis ei piisa ainult sellest et me saame aru või et me omandame teadmisi Piiblist. Me peame saama vaimulikult toidetud ja varustatud Jumala Sõna poolt- see on meie peamine vajadus. Me vajame siiski omada korralikku arusaamist Piiblist ja meie raamatud aitavad selleni jõuda, kuid me peame minema sellest kaugemale ja õppima puudutama vaimu, elu ja toitu mida Piibel sisaldab.

Piibel ütleb enda kohta et see on piim, toit, magusam kui mesi ja et me peame sööma selle sõnu. Kuidas me saame seda teha? See ei ole kehaline söömine, vaid vaimulik söömine mille abil me võime kasvada küpsuseni.

Kreeka keeles leidub kaks sõna sõna jaoks- logos ja rhema. Logos on kirjutatud, püsiv sõna. Rhema on kohene, praegu räägitud sõna. Piibli sõnad sisaldavad vaimu ja elu ja need saavad olla meile toiduks rhema sõnana. Me peame õppima võtma enda sisse Piibli kirjutatud sõnu ja pöörama need koheseks, praeguseks Jumala rääkimiseks meile selleks et võtta vastu sõna vaimulikku sisu. Meie raamatud sisaldavad teed selleni ja saavad rikastada sinu kogemusi kui sa om Piiblit loed. Me oleme saanud palju abi nendest raamatutest ja see on põhjus, miks me oleme otsustanud nimetada endid Rhema Literature Distributors (Rhema kirjanduse levitajad).


Piibli õppimise allikad


Jagage teistega