Våra böcker kommer att hjälper dig att förstå Bibeln

Fördjupa din förståelse av Bibeln och bli närd av Guds Ord.

Om du läser våra böcker i rätt ordningsföljd kommer du att lära dig om Bibeln och dess viktigaste punkter. Du kan läsa våra böcker som ett tillägg till din egen bibelläsning eftersom den kan bidra till att förbättra din förståelse av den grundläggande kristna trons alla aspekter. Våra böcker kommer ge dig en god grund att stå på i ditt kristna liv.

Många av de centrala sakerna i Bibeln förklaras i detalj, t.ex: Kristus, församlingen, Guds liv och Guds verk idag. Det som också presenteras är tolkningar av händelser, liknelser, tecken, förebilder och symboler i Bibeln vilket bidrar till att du kan förstår den ännu bättre.

Läs Bibeln och växt andligt sätt

När vi ska läsa Bibeln räcker det inte bara att förstå eller dra kunskap från Bibeln. Vi behöver bli andligt närda och försörjda av Guds Ord – detta är vårt huvudsakliga behov. Vi behöver dock fortfarande förstå Bibeln på rätt sätt och våra böcker är till hjälp där, men vi behöver gå längre än så och även lära oss att vidröra anden, liv och föda som återfinns i Bibeln.

Bibeln säger om sig själv att den är mjölk, mat, sötare än honung och att vi bör äta orden. Hur göra man detta? Det handlar inte om ett fysiskt ätande utan ett andligt ätande med vars hjälp vi växer och mognar.

I grekiskan finns två ord för ord – logos och rhema. Logos är det skrivna, oföränderliga ordet. Rhema är det ögonblickliga, just nu talade ordet. Orden i Bibeln är ande och liv och de kan vara föda åt oss som rhema ord. Vi behöver lära oss sättet att ta in det skrivna ordet i Bibeln och omsätta dem till Guds ögonblickliga talande till oss för att ta emot ordets andliga innehåll. Våra böcker är skapade att göra detta och de kan berika din bibelläsningserfarenhet. Vi själva har tagit emot mycket hjälp från dessa böcker och detta är orsaken till varför vi bestämde att kalla oss för Rhema Literature Distributors.


Bibelstudieresurser:


Dela med andra