Våra böcker hjälper dig att förstå Bibeln

Få större insikt om Bibeln och bli närd av Guds Ord.

Genom att läsa igenom våra böcker i rätt ordningsföljd kommer du att lära dig Bibeln och dess huvudpunkter. Att läsa våra böcker är ett tillägg till Bibelläsningen och kan hjälpa till med att förbättra din förståelse av den grundläggande kristna trons alla punkter.

Många av de centrala delarna i Bibeln förklaras i detalj, sådana som: Kristus, församlingen, Guds liv och Guds arbete idag. Det finns många tolkningar av historier, liknelser, tecken, förebilder och symboler från Bibeln som kan hjälpa dig att förstå Bibeln.

Läs Bibeln för andlig tillväxt

När vi kommer till Bibeln för att läsa den, är inte vårt behov bara att förstå eller vinna kunskap från Bibeln. Vi behöver bli andligt närda och försörjda av Guds Ord – detta är vårt huvudsakliga behov. Vi behöver fortfarande ha en rätt förståelse av Bibeln och våra böcker hjälper till med detta, men vi behöver gå bortom detta och även lära oss att vidröra anden, liv och föda som Bibeln innehåller.

Bibeln säger att den är mjölk, mat, sötare än honung och att vi bör äta orden. Hur kan vi göra detta? Det handlar inte om ett fysiskt ätande, utan ett andligt ätande genom vilket vi kan växa upp till mognad.

I grekiskan finns två ord för ord – logos och rhema. Logos är det skrivna, oföränderliga ordet. Rhema är det ögonblickliga, det ord som talas. Orden i Bibeln innehåller ande och liv och de kan vara föda åt oss som rhema ord. Vi behöver lära oss sättet att ta in det skrivna ordet i Bibeln och omsätta dem till Guds ögonblickliga talande till oss för att ta emot ordets andliga innehåll. Våra böcker har en väg att göra detta och kan berika din erfarenhet när du läser Bibeln. Vi har tagit emot mycket hjälp av dessa böcker och detta är orsaken till varför vi bestämde att kalla oss själva för Rhema Literature Distributors.


Bibelstudieresurser


Våra gratis kristna böcker

Våra böcker kan hjälpa dig bli bekant med Bibeln, lära dig om Kristus och förse praktisk hjälp för ditt kristna liv.

Våra böcker kan hjälpa dig bli bekant med Bibeln, lära dig om Kristus och förse praktisk hjälp för ditt kristna liv. Den här serien innehåller 7 böcker i 3 set. Ämnena i den här serien utvecklas och är till underbar näring för alla.

Tillgänglig som e-bok eller i tryckt pocket format


Dela med dig till andra