Naše knihy ako bezplatný návod pre štúdium Biblických lekcií

Jednotlivé kapitoly v našich knihách môžete použiť ako lekcie pre vyučovanie Biblie.

Naše knihy obsahujú kapitoly, ktoré sú ideálne ako lekcie na vyučovanie Biblie. Všetky lekcie sú naplnené odkazmi na verše, ktoré privádzajú lekciu späť ku Biblii a postupujú od základných cez stredné až k pokročilým témam. Lekcie v našich knihách ponúkajú prehľad Biblie, kresťanského života, Boha, Ježiša a mnohých ďalších tém. Naše lekcie môžu byť použité ako zdroj pre osobné štúdium, pre štúdium Biblie v malých skupinkách, alebo pre vyučovanie Biblie na veľkých zhromaždeniach. Používajú sa aj ako učebné osnovy v niektorých Biblických školách.

Používanie odkazov na verše v našich knihách

Každá naša kniha je naplnená odkazmi na Biblické verše, čo vám umožní hlbšie štúdium tém v našich knihách. Obsah našich kníh je založený na Biblii a odkazy v nich poskytujú pomoc a schopnosť skúmať ich obsah a porozumieť Biblii. Čítanie kníh spolu so sprievodným čítaním Biblických veršov je nádherným spôsobom, ako mať hlbšie Biblické štúdium.

Tu je príklad odkazov na verše použitých v každej časti prvej kapitoly knihyZákladné prvky kresťanského života, prvý zväzok ktorá má názov: Tajomstvo ľudského života

 • Boží Plán
  • Rimanom 8:29, Genezis 1:26, 2 Korinťanom 4:7
 • Človek
  • Rimanom 9:21-24, 1 Tesaloničanom 5:23, Ján 4:24, Efezanom 5:18
 • Pád človeka
  • Rimanom 5:12, Efezanom 2:1, Kolosanom 1:21, Genezis 6:3, Rimanom 6:12
 • Kristovo vykúpenie pre Božie udeľovanie sa
  • Ján 1:1, Ján 1:14, Efezanom 1:7, Ján 1:29, Efezanom 2:13, 1 Korinťanom 15:45b, Ján 20:22, Ján 3:6
 • Znovuzrodenie človeka
  • 1 Petra 1:3, Ján 3:3, Skutky 20:21, Skutky 16:31
 • Úplná Božia spása
  • Marek 16:16, Efezanom 3:17, Rimanom 12:2, Filipanom 2:12, Filipanom 3:21

Zdroje Biblického štúdia


Kresťanské knihy zdarma

Our books can help you know the Bible, learn about Christ, and supply practical help for your Christian life.

Our books can help you know the Bible, learn about Christ, and supply practical help for your Christian life. This series contains 7 books that are in 3 sets. The topics in this series progress and are a wonderful supply for everyone.

Available in eBook or Printed Book Format


Podeľte sa aj s ostatnými