De allesomvattende Christus

Door Witness Lee

Set 2, boek 2, 190 pagina's

Gratis christelijk boek - De allesomvattende Christus Gratis christelijk boek - De allesomvattende Christus

Witness Lee openbaart dat het goede land in het boek van Deuteronomium een volledig type en beeld van Christus is. Net zoals het land vol van onnaspeurlijke rijkdommen is, zo is Christus voor ons. Dit boek moedigt de zoekers van God aan om in de dagelijkse ervaring van Christus als ons alles binnen te gaan voor het volbrengen van Gods eeuwige verlangen.

 • Ben jij je ervan bewust dat je de rijke volheid van Christus kunt ervaren?
 • Ontdek hoe de rijkdommen van Christus beelden zijn van het land dat door de kinderen van Israël in bezit genomen werd.
 • Ervaar deze rijke Christus vandaag als alles voor ons.
 • Voel jij je terneergeslagen? Onbekwaam? Dorstig? Zwak? Hongerig? Arm? Ontdek hoe Christus in al jou behoeften kan voorzien.

Achterkant

"Alle beelden en symbolen die in het Oude Testament worden gevonden, geven een wonderbaarlijk beeld van onze Redder Jezus Christus. Eén van de meest belangrijke beelden die over het hoofd wordt gezien, is het goede land. In De Allesomvattende Christus geeft Witness Lee een uiteenzetting van delen van het boek Deuteronomium en laat hij ons zien dat het land dat door de kinderen van Israël werd ingenomen, een volledig beeld is van Christus, die onze nieuwtestamentische erfenis is. Hij geeft een gedetailleerde studie van enkele van de onnaspeurlijke rijkdommen van het goede land. Elk beeld wordt nader verklaard en toegepast op onze ervaring als gelovige. Vanaf het begin tot het einde bemoedigt De allesomvattende Christus de zoekende gelovigen Christus dagelijks te ervaren en te genieten als het goede land voor de vervulling van Gods eeuwige doel."

Inhoudsopgave

 1. De allesomvattende Christus — Een introductie
 2. De goedheid van het Land — De uitgestrektheid
 3. De goedheid van het Land — De superioriteit
 4. De goedheid van het Land — De onnaspeurlijke rijkdommen I. Water
 5. De goedheid van het Land — De onnaspeurlijke rijkdommen II. Voedsel
 6. De goedheid van het Land — De onnaspeurlijke rijkdommen III. Mineralen
 7. De manier om het land in te nemen I. Door het Lam, het manna, de ark en de tabernakel
 8. De manier om het land in te nemen II. Door offers en het priesterschap
 9. De manier om het land in te nemen III. Door de overheersende principes
 10. De manier om het land in te nemen IV. Door het vormen van een leger
 11. De manier om het land in te nemen V. De factoren die ons tegenstaan
 12. Het goede land binnengaan
 13. Leven in het goede land
 14. De opbrengst van het land — De Tempel en de Stad


Met anderen delen