Základné prvky kresťanského života - Druhý zväzok

od Watchmana Nee a Witnessa Lee

Druhý séria, prvá kniha, 26 strán.

Kresťanská kniha zdarma - Základné prvky kresťanského života, druhý zväzok Kresťanská kniha zdarma - Základné prvky kresťanského života, druhý zväzok

Watchman Nee a Witnes Lee predstavujú tri základné prvky pre udržiavanie zdravého kresťanského života - trávenie času s Pánom, kontaktovanie Pána jednoduchým spôsobom a hlboký rast v Ňom. Tieto tri kľúče vám pomôžu nájsť výživu v Božom Slove, kontaktovať Krista kedykoľvek, v akejkoľvek okolnosti a zakúšať Boha hlbokým, sladkým a skrytým spôsobom.

  • Je vaše čítanie Biblie suché? Naučte sa praktické spôsoby, ako byť prostredníctvom Božieho Slova zaopatrení.
  • Čo je pravé uctievanie? Vstúpte do skutočného uctievania, ktoré hľadá Otec.
  • Naučte sa efektívne modliť a očakávať na Pána.
  • Buďte zachránení od povrchného kresťanského života tým, že budete hlboko zakorenení v Kristovi.

Zadný obal

"Hlavným bodom kresťanského života je poznať samotného Krista. Preto Ho potrebujem živým spôsobom kontaktovať a prežívať deň čo deň. Toto prežívanie v sebe zahŕňa niekoľko základných prvkov, vrátane správnej duchovnej potravy, pravidelného duchovného uctievania a hlbokého duchovného rastu. V Základných prvkoch kresťanského života, zväzku druhom, od Watchmana Nee a Witnessa Lee, sú predstavené tri základné prvky zdravého kresťanského života: trávenie času s Pánom, kontaktovanie Pána jednoduchým spôsobom a hlboký rast v Ňom. Tieto posolstvá privedú hľadajúcich kresťanov k bohatej výžive Božieho slova, k nepretržitému kontaktu s Kristom a hlbokému, skrytému prežívaniu Boha."

Obsah

Čas s Pánom: Táto dôležitá kapitola začína s pozoruhodným príbehom o jednom z objavov Andrew Muraya - Z celého zhromaždenia, ku ktorému hovoril, sa iba jeden človek modlil 30 minút denne, väčšina sa modlila denne iba 5 minút. Avšak efektívna modlitba je v našom kresťanskom živote absolútne nevyhnutná! Witnes Lee nám poskytuje nápomocné body o tom, ako sa s Pánom modliť významné modlitby a ako čítať Božie Slovo tak, aby sme prijali duchovnú výživu. Jednoduchý spôsob, ako sa dotknúť Pána: Okrem nášho osobného, ranného času s Pánom v modlitbe a Slove, máme pred sebou ešte zvyšok dňa. Táto kapitola otvára veľmi praktický a jednoduchý spôsob ako sa dotknúť, nájsť a uctievať Pána v akejkoľvek chvíli a na ktoromkoľvek mieste. Hlbina hlbine sa ozýva: Túžite po hlbších skúsenostiach s Pánom? Zatiaľ čo rastiete v Pánovi, uvedomujete si, že nezakúšate Pána iba sami pre seba, ale tiež pre iných. Ak dovoľujeme Pánovi, aby do nás vstupoval hlbšie a sme v Ňom zakoreňovaní, životy iných budú hlboko ovplyvnené. Ak je dotknutá naša vnútorná bytosť, iní získajú pomoc a osvietenie. Začnite vstupovať do skutočnosti takejto skúsenosti prečítaním si tejto kapitoly.


Podeľte sa aj s ostatnými