Βασικά Στοιχεία της Χριστιανικής Ζωής, Τόμος 2

Των Watchman Nee και Witness Lee

Βασικά Στοιχεία της Χριστιανικής Ζωής, Τόμος 2

Θέλω να κατεβάσω ένα από τα ηλεκτρονικά βιβλία

Κατεβάστε τα Δωρεάν Ηλεκτρονικά Βιβλία (eBooks)

Το κεντρικό σημείο της χριστιανικής ζωής είναι να γνωρίζουμε τον ίδιο το Χριστό. Γι’ αυτό πρέπει να ερχόμαστε καθημερινά σε επαφή μαζί Του και να Τον βιώνουμε μ’ ένα ζωντανό τρόπο μέρα με τη μέρα. Αυτή η εμπειρία συνεπάγεται ορισμένα βασικά στοιχεία, όπως η κατάλληλη πνευματική τροφή, η τακτική πνευματική λατρεία και η βαθιά πνευματική αύξηση. Στη σειρά Τα Βασικά Στοιχεία της Χριστιανικής Ζωής, Τόμος Δεύτερος, των Watchman Nee και Witness Lee, παρουσιάζονται τρία βασικά στοιχεία για μια υγιή χριστιανική ζωή: να αφιερώνουμε χρόνο στον Κύριο, να ερχόμαστε σε επαφή μαζί Του με απλό τρόπο, και να αυξανόμαστε σε βάθος εν Αυτώ. Αυτά τα μηνύματα θα οδηγήσουν τους πιστούς που εκζητούν σε πλούσια τροφή απ’ το Λόγο του Θεού, σε διαρκή επαφή με το Χριστό και στη βαθιά, κρυμμένη εμπειρία του Θεού.

Βασικά Στοιχεία της Χριστιανικής Ζωής, Τόμος 2

Θέλω να λάβω ένα από τα έντυπα βιβλία

Αποκτήστε τα Δωρεάν Έντυπα Βιβλία

Μοιραστείτε το με άλλους