O Witnesovi Lee

O Witnessovi Lee, jeho služba, spisy a viera.

Witness Lee bol najbližším a najspoľahlivejším spolupracovníkom Watchmana Nee. V roku 1925, keď mal 19 rokov, zakúsil dynamické, duchovné znovuzrodenie a zasvätil sa živému Bohu, aby mu slúžil. Vtedy začal intenzívne študovať Bibliu. Počas prvých siedmich rokov svojho kresťanského života bol mocne ovplyvnený Plymutskými bratmi. Potom sa stretol s Watchmanom Nee a ďalších 17 rokov, až do roku 1949, bol jeho spolupracovníkom v Číne. Počas druhej svetovej vojny, keď bola Čína okupovaná Japonskom, bol Japoncami uväznený a trpel pre svoju vernú službu Pánovi.Posluhovanie a dielo týchto dvoch Božích služobníkov spôsobilo medzi kresťanmi v Číne veľké oživenie, ktoré vyústilo do šírenia evanjelia po celej krajine a vybudovania stoviek cirkví. V roku 1949 zvolal Watchman Nee všetkých svojich spolupracovníkov ktorí slúžili Pánovi v Číne a poveril Witnesa Lee, aby pokračoval v službe mimo pevninskej Číny na ostrove Taiwan. Počas nasledujúcich rokov, vďaka Božiemu požehnaniu na Taiwane a v Juhovýchodnej Ázii, bolo založených viac než 100 cirkví. Začiatkom šesťdesiatych rokov bol Witness Lee vedený Pánom, aby sa presťahoval do USA, kde slúžil a pracoval pre úžitok Pánových detí viac ako 35 rokov. Od roku 1974 do júna 1997, keď odišiel k Pánovi, žil v Anaheime, Kalifornii. Počas obdobia svojej práce v USA vydal viac ako 300 kníh. Služba Witnesa Lee je je obzvlášť nápomocná hľadajúcim kresťanom, ktorí túžia po hlbšom poznaní a skúsenosti s nevyspytateľným Kristovým bohatstvom. Otváraním božského zjavenia v celom Písme nám posluhovanie brata Lee odhaľuje ako poznať Krista pre budovanie cirkvi, ktorá je Jeho telom, plnosťou toho, ktorý napĺňa všetko vo všetkom. Všetci veriaci by mali mať účasť na takejto službe budovania tela Kristovho, aby sa telo mohlo budovať v láske. Iba takéto budovanie môže naplniť Pánov zámer a uspokojiť Jeho srdce.

Nasleduje stručný opis hlavných bodov viery Watchmana Nee a Witnesa Lee:

    Svätá Biblia je úplné božské zjavenie, neomylné a Bohom vnuknuté, slovne inšpirované Svätým Duchom. Boh je jediný, Trojjediný Boh - Otec, Syn a Svätý Duch - rovnocenne koexistujúci a vzájomne koinherujúci od večnosti po večnosť. Boží Syn, dokonca Boh sám sa vtelil, aby bol človekom menom Ježiš, bol narodený z panny Márie, aby mohol byť našim Vykupiteľom a Spasiteľom. Ježiš, pravý človek, žil na zemi tridsaťtri a pol roka, aby ľudia mohli spoznať Boha Otca. Ježiš, Kristus pomazaný Bohom s Jeho Duchom Svätým, zomrel na kríži za naše hriechy a prelial Svoju krv pre naše vykúpenie. Ježiš Kristus, po tom, ako bol pochovaný tri dni, bol vzkriesený z mŕtvych a o štyridsať dní neskôr vystúpil do nebies, kde ho Boh učinil Pánom všetkého. Po Svojom vystúpení, Kristus, vylial Božieho Ducha, aby pokrstil svoje vyvolené údy do jedného tela. Dnes sa tento Duch pohybuje po zemi, aby usvedčil hriešnikov, znovu-zrodil Božích vyvolených ľudí tým, že do nich vloží božský život, prebýval vo veriacich v Krista pre ich rast v živote a budoval telo Kristovo pre Jeho úplné vyjadrenie. Na konci tohoto obdobia sa Kristus vráti, aby si vzal svojich veriacich, súdil svet, prevzal si zem a ustanovil svoje večné kráľovstvo. Víťazní svätí budú kraľovať spolu s Kristom v miléniu a všetci veriaci v Krista budú mať účasť na božských požehnaniach v Novom Jeruzaleme na novom nebi a na novej zemi na večnosť.

Naše kresťanské knihy zdarma

Dostupné v elektronickom, alebo tlačenom formáte.

Naše knihy vám pomôžu spoznať Bibliu, poučia vás o Kristovi a poskytnú praktickú pomoc pre váš kresťanský život. Táto séria obsahuje sedem kníh, ktoré sú v troch zväzkoch. Témy tejto série sú postupné a sú úžasným zaopatrením pre všetkých.

Zistite viac

Podeľte sa aj s ostatnými