Witness Lee kohta

Tutvu Witness Lee´ga, tema teenistuse, teoste ja uskmustega.

Witness Lee oli Watchman Nee kõige lähedasem ja usaldatuim kaastööline. Üheksateistaastaselt, aastal 1925, koges ta dünaamilist vaimulikku uuestisündi ja pühendast ennast teenima elavat Jumalat. Alates sellest ajast peale hakkas ta intensiivselt Piiblit õppima. Oma esimesed seitse aastat oma kristlikust elust oli ta tugevasti mõjutatud Plymouthi Vennastekoguduste poolt. Seejärel kohtas ta Watchman Need ja järgmised 17 aastat, kuni 1949. aastani sai temast vend Nee kaastööline Hiinas. Teise Maailmasõja ajal, kui Jaapan okupeeris Hiina, pandi ta jaapanlaste poolt vangi ning ta pidi kannatama oma ustava teenistuse eest Issandale. Nende kahe Jumala teenija teenistus ja töö tõi suure ärkamise kristlaste sekka Hiinas, mille tulemusel levis evangeelium üle kogu riigi ning sajad kogudused said üles ehitatud.

1949. aastal kutsus Watchman Nee kokku kõik oma kaastöölised, kes teenisid Issandat Hiinas ning andis Witness Lee´le ülesande jätkata teenistusega väljaspool Hiinat, Taiwani saarel. Järgevate aastate jooksul sai Issanda õnnistuse tõttu Taiwanis ja Kagu Aasias rohkem kui sada kogudust rajatud.

1960. aastate alguses juhtis Issanda Witness Lee´d kolima Ameerika Ühendriikidesse, kus ta hakkas teenima ning töötama Issand laste heaks kokku üle 35 aasta. Ta elas Anaheimi linnas, Kalifornias aastast 1974 seni kuni ta läks Issanda juurde juunis 1997. Aastate jooksul teenides Ameerika Ühendriikides, andis ta välja rohkem kui 300 raamatut.

Witness Lee teenistus on eriti abiks otsivatele kristlastele, kes soovivad sügavamaid teadmisi ning kogemusi Kristuse uurimatutest rikkustest. Vend Lee teenistus toob päevavalgele kogu Pühakirja jumalikuse ilmutuse, avaldades, kuidas tunda Kristust koguduse ülesehitamise jaoks, mis on Tema Ihu, Tema täius, kes täidab kõik kõiges. Kõik usklikud peaksid osa võtma Kristuse Ihu ülesehitavast teenistusest, et kogu Ihu saaks iseennast üles ehitada armastuses. Ainult sellise ehituse teostumine saab täita Issanda eesmärgi ja rahuldada tema südame.

Järgnev on lühike kokkuvõte Watchman Nee ja Witness Lee peamistest uskmustest:

  • Püha Piibel on terviklik püha ilmutus, eksimatu ja Jumalast sisendatud, suusõnaliselt Püha Vaimu poolt inspireeritud.
  • Jumal on ainuke kolmainus Jumal - Isa, Poeg ja Püha Vaim - kes võrdselt samaaegselt eksisteerivad ning kes teineteises elavad igavikust igavikuni. Jumala Poeg, isegi Jumal ise, sai lihaks inimeses nimega Jeesus, kes sündis neitsist Maarjast, et Temast saaks meie Lunastaja ja Päästja.
  • Jeesus, ehtne inimene, elas maa peal kolmkümmend kolm ja pool aastat, et inimesed tuua Jumal Isa tundma.
  • Jeesus, Kristus kes oli Jumala poolt võitud Püha Vaimuga, suri ristil meie pattude eest ning valas oma vere lunastuse täideviimiseks.
  • Jeesus Kristus, kes oli maetud kolm päeva, tõsteti surnust üles ja pärast neljakümmend päeva läks Ta üles taevasse, kus Jumal tegi Temast kõikide Issanda.
  • Pärast oma taevasseminekut valas Kristus välja Jumala Vaimu ja ristis oma väljavalitud liikmed üheks Ihuks. Täna liigub see Vaim üle kogu maa, et patuseid patutundmisele tuua, et Jumala väljavalituid uuesti sünnitada, andes nendesse selleks jumalikku elu ning et siis Kristusesse uskujates elada, nii et nad võiksid kasvada elus ning üles ehitada Kristuse Ihu Tema täieliku väljenduse jaoks.
  • Selle ajastu lõpus tuleb Kristus tagasi, et oma usklikke üles võtta, et maailma üle kohut mõista, et maa oma valdusesse võtta ja et oma igavest kuningriiki luua.
  • Võitjad pühad hakkavad Kristusega valitsema tuhandeaastase kuningriigis ja kõik Kristuse usklikud saavad osa jumalikest õnnistustest Uues Jeruusalemmas uues taevas ja uuel maal kogu igaviku.

Meie tasuta kristlikud raamatud

Kättesaadav e-raamatuna või trükitud raamatu kujul.

Meie raamatud aitavad sul tunda Piiblit, õppida Kristuse kohta, ja varustada sind kasuliku abiga sinu kristlikuks eluks. See seeria sisaldab 7 raamatut kolmes jaos. Teemad edenevad ühest asjast teiseni ja on imeliseks varustuseks igaühe jaoks.

Uuri rohkem

Jagage teistega