Děkujeme za váš zájem o naše knihy. Z důvodu pandemie koronaviru (COVID-19) nyní poskytujeme ke stažení pouze elektronické knihy, museli jsme totiž pozastavit zasílání tištěných knih. Pokud si stáhnete elektronické knihy, ale stále byste ještě chtěli dostat tištěné knihy až je budeme moci znovu zasílat nebo chcete počkat s objednávkou až budou tyto tištěné knihy dostupné, tak prosíme zkontrolujte naší stránku za několik měsíců.

O Witnessu Lee

Další informace o Witnessovi Lee, jeho službě, spisech a víře.

Následuje stručný přehled hlavních bodů víry Watchmana Nee a Witnesse Lee:

  • Svatá Bible je úplné božské zjevení, neomylné a vdechnuté Bohem, slovo od slova inspirované Duchem Svatým.
  • Bůh je jen jeden trojjediný Bůh. Otec, Syn a Duch Svatý koexistují (existují současně) a koinherují (přebývají v sobě navzájem) od věků na věky. Boží Syn, ba dokonce Bůh sám se vtělil, aby byl člověkem jménem Ježíš, narodil se z panny Marie, aby mohl být naším Vykupitelem a Spasitelem.
  • Ježíš, pravý Člověk, žil třicet tři a půl roku na této zemi, aby lidem oznámil Boha Otce.
  • Ježíš, který je Kristem, jehož Bůh pomazal svým Duchem Svatým, zemřel na kříži za naše hříchy a prolil svou krev za naše vykoupení.
  • Ježíš Kristus byl na tři dny pohřben, vstal z mrtvých a po čtyřiceti dnech vystoupil na nebesa, kde jej Bůh učinil Pánem všech.
  • Po svém nanebevstoupení Kristus vylil Božího Ducha, aby pokřtil své vyvolené údy v jedno Tělo. Dnes tento Duch na zemi působí, aby usvědčoval hříšníky, aby znovu plodil vyvolený Boží lid tím, že jim udílí božský život, aby přebýval v Kristových věřících a ti mohli růst v životě a aby vybudoval Tělo Kristovo za účelem jeho plného vyjádření.
  • Na konci tohoto věku se Kristus vrátí, aby vzal své věřící k sobě, odsoudil svět, přivlastnil si zem a nastolil své věčné Království.
  • V tisíciletí budou vítězní svatí kralovat spolu s Kristem a v novém nebi a nové zemi, na věčnost, budou mít všichni věřící v Krista účast na božských požehnáních v novém Jeruzalémě.

Naše křesťanské knihy zdarma

Dostupné ve formě e-knih a tištěných knih

Naše knihy Vám mohou pomoci poznávat Bibli, učit se o Kristu a zaopatřit Vás praktickou pomocí pro Váš křesťanský život. Tyto řady obsahují 7 knih, které jsou ve 3 řadách. Témata v těchto řadách jsou postupně rozvíjející a pro každého jsou nádherným zaopatřením.

Zjistěte více

Sdílejte s druhými